Nyheter

2014-04-23

En korp lurar man inte så lätt!(2)

En korp lurar man inte så lätt. En ny studie visar att korpar har bra koll på rangordningen i en flock, även om det är en annan flock än den egna. När forskarna manipulerade denna ordning, reagerade korparna direkt. Foto: Tomas Lundquist/N

 

SOF/BirdLife Sveriges symbolfågel korp hör till de mest intelligenta varelserna i fågelvärlden (om vi nu kan tala om intelligens när det gäller fåglar). En ny studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature, bekräftar bilden av att korpar i alla fall hör till de allra mest avancerade djuren på området social kompetens. I ett experiment reagerade de kraftigt när roller i den sociala rangordningen byttes ut.

 

I ett experiment kunde två korpar visa att de kunde förstå den inbördes rangordningen hos korpar som de själva inte varit i kontakt med. Det här uppges vara första gången man ser det hos djur. I experimentet kunde korpar lyssna på läten och därmed fastslå vem som stod högst i rang – och även få det bekräftat.

 

Det här sättet att fastställa rangordningen sker hela tiden bland korpar och på liknande sätt bland många andra flocklevande djur. Det är för att göra tydligt vem som ska få äta först till exempel.

 

Men i korpexperimentet, där läten signalerade att någon i flocken bestämmer, var det något som inte stämde i dialogen. Korpen som dominerade den andra var egentligen underordnad i flocken. Forskarna hade nämligen spelat in de här lätena hos ett stort antal unga korpar och sedan klippt ihop dem så att en lägre stående korp kunde höras hunsa en som var högre i rang.

Därefter fick andra korpar lyssna på dialogen. Forskarna märkte då att korparna reagerade extra starkt när hackordningen inte stämde med verkligheten.

Det här gällde inte bara när rangordningen vändes inom den egna flocken. De skedde även inom en annan flock, som korparna hade fått observera under lång tid men som de inte alls hade interagerat med.

Enligt forskarna visar detta att korparna har en avancerad social intelligens genom att även ha en bild av den sociala strukturen mellan andra okända korpar, och den bilden kunde störas i experimentet.

Forskarnas resultat är publicerade i tidskriften Nature:

http://www.nature.com/ncomms/2014/140422/ncomms4679/full/ncomms4679.html

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR