Nyheter

2012-09-12

En liten ljusning för de svenska (skånska) kornsparvarna

Kornsparven vill gärna sitta högt när den sjunger. I brist på luftledningar kan en taggtråd duga - men även stängsel av detta slag minskar i jordbrukslandskapet. Foto: Anders Wirdheim

Den gångna sommaren har varit dålig på många håll i Sverige. Detta gäller även fåglarna som i betydande utsträckning misslyckats med sin häckning på grund av kyla och väta. Men Sverige är som bekant ett avlångt land med stora skillnader, så också vad gäller fåglarnas häckningsresultat i år. I vissa delar av Sverige har utfallet varit gott, och det ser bl.a. ut att gälla kornsparven som for illa under de kalla vintrarna 2009/10 och 2010/11.

Kornsparven är numera begränsad till Skåne* och framför allt då sydöstra Skåne. Där följer den specielle artväktaren Kurt Ivarsson fåglarna året runt. Där lämnas också vintertid speciella fält oskördade för att sparvarna skall finna tillräckligt med mat. Dessa fält ersätter de stubbåkrar som tidigare fanns överallt i landskapet och som med sin spillsäd utgjorde en viktig vintermiljö.

Under den gångna vintern såg Kurt Ivarsson som mest 90 kornsparvar i en flock. Därefter kunde han konstatera åtta häckningar, men han bedömer att beståndet kan uppgå till ca 40 par. Detta innebär att framtiden åter ser lite ljusare ut efter den decimering som de kalla vintrarna innebar. För kornsparvarna är det bara att hoppas att den kommande vintern blir gynnsam så att arten kan börja återta förlorade domäner. För inte så länge sedan (första halvan av 1900-talet) häckade kornsparven i en stor del av södra Sveriges jordbruksbygder.

Kurt Ivarsson påtalar f.ö. ett litet udda bekymmer för kornsparvarnas hannar. De vill gärna sitta ganska högt när de sjunger, allra helst på telefontrådar eller andra luftledningar. Nu plockas allt flera av dessa ledningar ner och ersätts av ledningar under markytan. I det vidöppna skånska landskapet får kornsparvshannarna allt svårare att hitta tillräckligt upphöjda sångplatser. Det gäller uppenbarligen för dem att helst sitta högt så att man både ses och hörs bra.


* 2011 häckade ett par tillfälligt i Halland.


Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR