Nyheter

2013-05-18

En liten, men viktig, delseger för Stockholms skarvar(4)

Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Som vi tidigare har berättat här på SOF-net arbetar Naturvårdsverket med ett överklagande från Stockholms Ornitologiska Förening gällande bekämpning av skarv. Det handlar om att länsstyrelsen i Stockholms även i år gett tillstånd till prickning av ägg i skarvkolonier. Beslutet i denna fråga är ännu inte klart, men på fredagen kom ett annat beslut från Naturvårdsverket som måste ses som en liten delseger för skarvarna i Stockholms skärgård.

 

 

Naturvårdsverket beslöt nämligen om inhibition av ett nytt beslut i länsstyrelsen om att förlänga skyddsjakten (äggprickningen). Länsstyrelsen hade sagt OK till detta sedan fiskeintressenter i Stockholmsområdet begärt en förlängning. Stockholms Ornitologiska Förening överklagade omedelbart beslutet om förlängning och krävde även inhibition eftersom risken är stor att väl utvecklade foster kan komma att dödas vid sen äggprickning. I praktiken innebär fredagens beslut från Naturvårdsverket att det inte blir någon mer äggprickning i år.

 

Från fågelskyddssynpunkt kan man inte annat än förundras över den undfallenhet flera av landets länsstyrelser visar mot fiskeintressenas krav på att bekämpa skarven. Bakom dessa krav finns inga vetenskapliga belägg om skarvens påstådda skadeverkningar utan snarare starka känslomässiga skäl: Såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare ser skarvarna (och sälarna) som hela orsaken till att fisket försämrats på senare tid. Fiskeintressena är högljudda, och länsstyrelserna beviljar därför skyddsjakt i former som knappast skulle accepteras i andra sammanhang. Man gör det delvis av rent terapeutiska skäl: Får fiskeintressenas företrädare handgripligt bekämpa skarvar, håller de i alla fall tyst ett tag.

 

Vad värre är, tar denna hantering fokus från de verkliga problemen i exempelvis Stockholms skärgård. En undersökning som SLU genomfört visar exempelvis att ungefär en procent av skärgårdens värdefulla lekbottnar och uppväxtområden för småfisk exploaterats varje år.  Under en period på 50 år innebär detta att ungefär hälften av alla lek- och uppväxtbottnar försvunnit. Samma undersökning pekar också på den mycket negativa effekt som en ökad båttrafik har på s.k. undervattensängar, exempelvis grunda områden med bandtång som är mycket viktiga för fiskyngel. Med ökad trafik följer ökad pålagring av slam på växterna och en väsentligt försämrad miljö för fiskyngel.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR