Nyheter

2011-08-02

En röd invasion från öster(2)

Bändelkorsnäbb, fotograferad vid Ulleråker utanför Uppsala 28 juli 2011. Foto: Hans Bister.

De senaste två veckorna har Sverige varit utsatt för en röd invasion som sannolikt har sitt ursprung någonstans i Ryssland. Det är dock en invasion med fredliga avsikter, egentligen en flykt undan svält. Det handlar om korsnäbbar, och det som mest fångar fågelskådarnas intresse är det stora inslaget av bändelkorsnäbbar.
Bändelkorsnäbben är i Europa en östlig art med huvuddelen av utbredningsområdet i Ryssland. Där lever den i första hand av frön från lärkträd, men den äter även rönnfrön och frön från olika arter av granar. Under senare tid har bändelkorsnäbben vid några tillfällen häckat i betydande mängder även i Finland och Sverige – och då har det varit granfrön som utgjort stapelfödan. Normalt är dock arten en mycket fåtalig häckfågel på Skandinaviska halvön.
Precis som sina släktingar mindre och större korsnäbb häckar bändelkorsnäbben tidigt på året, vilket också innebär att flyttningsrörelserna inleds tidigt – oftast mitt i sommaren precis som i år. I de flockar som setts i Sverige i år har det funnits flera årsungar, vilket tyder på att vårens häckning förlöpte väl. Men sedan har uppenbarligen födan tagit slut och tvingat ut korsnäbbarna på vandring.
De första tecknen på att något var i görningen noterades vid Västerbottenkusten i mitten av juli. Bl.a. 39 sträckande vid Bjuröklubb 14 juli. Sedan dröjde det inte många dagar innan rapporter började komma från Mellansverige, och efter knappt två veckor rapporterades det bändelkorsnäbbar från hela landet. De största antalen har noterats längs Vänerns kust vid Rörvik i södra Dalsland. Där räknades 219 sträckande bändelkorsnäbbar den 27 juli och ytterligare 71 dagen därpå. Även vid Torhamns udde i sydöstra Blekinge och vid Grötvik i södra Halland har större flockar noterats.
Sannolikt är detta den största s.k. invasionen av bändelkorsnäbb på många år, men mycket tyder också på att den kan komma att ebba ut ganska snabbt. Redan nu är det nämligen ont om rapporter från Norrlandskusten. Där verkar bändelkorsnäbbarna redan ha passerat.
Bändelkorsnäbben är sedan länge känd för sina invasionsrörelser. Den beskrevs första gången i Sverige i samband med en mycket omfattande invasion 1786. Förmodligen är det också en eller flera invasioner som gett upphov till en av fågelvärldens märkligaste förekomster. Bändelkorsnäbben häckar i det närmaste cirkumpolärt i det nordliga taigabältet, och artens normala sydgräns går ganska långt norrut såväl i Eurasien som i Nordamerika. Men det finns ett undantag: En liten population finns i högt belägna tallskogar på ön Hispaniola i Karibien (dvs. ön som hyser Haiti och Dominikanska republiken) flera hundra mil söder om det övriga utbredningsområdet. Fåglarna i denna population har ömsom betraktats som en geografisk ras av bändelkorsnäbb, ömsom som en egen art – hispaniolakorsnäbb. För närvarande gäller det sistnämnda, men hur man än ser på formens status, måste den isolerade förekomsten uppe i Hispaniolas berg en gång ha grundats av bändelkorsnäbbar på flykt undan födobrist längre norrut.
Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR