Nyheter

2013-08-23

En skräntärnas märkliga resa(4)

Skräntärnorna som häckar utanför Upplandskusten är utsatta för predation, bl.a. från havsörn. En sändarförsedd tärna som fick sitt bo plundrat av just havsörn gav sig av på en märklig resa innan den återvände till häckningsområdet. Foto: Per Smitterberg

Skräntärnan är en av Östersjöområdets mest hotade häckfåglar. Det baltiska beståndet har minskat under senare tid och därför riktas nu särskild uppmärksamhet på skräntärnan inom det Östersjöprojekt som SOF nyligen startat. Bland annat har flera skräntärnor försetts med så kallade GPS-loggar vilket gör att vi kan följa dem både dagligen och längs deras resor ner till Västafrika. Det är också en sändare av detta slag som avslöjat den märkliga resa en skräntärna gjorde sedan en havsörn plundrat dess bo.

 

Skräntärnan som kallas AE5 häckade i Björns skärgård utanför norra Upplandskusten. Dess bo plundrades den 27–28 maj och två dygn senare, mitt i natten, började skräntärnan sin fantastiska resa. Klockan 00:10 lämnade den Björns skärgård och drog söderut. Efter 85 minuter och 120 km anlände den till Hjälstaviken. Medelhastigheten var ungefär 85 km/tim! Med andra ord bör den haft tämligen god medvind.

 

Efter att ha rastat i två timmar fortsatte tärnan söderut och kom till Hartsö Enskärs arkipelag vid Sörmlandskusten kl. 05:45. Sträckan var 110 km och medelhastigheten ca 69 km/tim. Under de följande timmarna sökte sig tärnan sakta söderut via Bråvikens mynning ner mot Valdemarsvik. Den ömsom vilade, ömsom fiskade och besökte även ett par andra kolonier där skräntärnor häckar.

 

Kl. 14:00 lämnade den kusten och färden gick i stället in över land mot nordväst. Via flera sjöar flög den till Hjälmaren dit den anlände 16:35, bara för att till synes rastlöst fiskande flyga runt hela sjön. Denna fisketur varade till 20:20 innan tärnan slogs sig ner och rastade på ett skär i fyra timmar.

 

Strax efter midnatt natten till 31 maj lämnade den dock Hjälmaren och gav sig av norrut. Färden gick via Västerås och Fjärdhundraslätten och vidare genom Uppland till Tegelsmora Kyrksjö dit den anlände 04:00. Den rastade där i tio timmar men fortsatte sedan norrut till Ledskärsviken för att efter några fisketurer återvända till häckningsplatsen i Björns skärgård. Den stannade dock bara en kortare stund innan den gav sig av på en ny tur mot sydost ner mot Östhammarsfjärden och vidare till Öregrundsgrepen där den senare tillbringade kvällen på ett skär utanför Forsmarks kärnkraftverk.

 

Under de två dygnen förflyttade sig denna skräntärna ca 85 mil fågelvägen inklusive fisketuren runt hela Hjälmaren. Men märk väl att det handlar om fågelvägen – den verkliga sträckan var säkert betydligt längre med avstickare åt olika håll.

 

Senare på säsongen återvände skräntärnan AE5 till sitt häckningsskär och gjorde ett nytt häckningsförsök. Den gjorde en omläggning och kläckte två ungar i mitten av juli, men när dessa var en dryg vecka gamla blev de tagna av havsörn. På morgonen 27 juli lämnade skräntärnan kolonin för troligen sista gången denna säsong och drog iväg.

 

 

Östersjöprojektet, och däri pågående studier av skräntärnan, koordineras av Ulrik Lötberg, Susanne Åkesson och Henri Engström. Studierna finansieras med medel från Alvins fond, WWF och SOF. 

 

(AW)

En förenklad skiss av resan som skräntärnan AE5 gjorde de två sista dagarna i maj i år. Den utgick från och återkom till häckningsområdet i Björns skärgård i norra Uppland.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR