Nyheter

2012-07-27

En sommar med sällsynta örnar

Den unga kejsarörnen (minst två år gammal) i Skåne den 21 juli. Foto: P-G Bentz/Sturnus

Nu i slutet av juli har det funnits fyra sällsynta örnarter i Sverige: Ormörn, kejsarörn samt större och mindre skrikörn. Några av fåglarna har dessutom varit mycket tillmötesgående och visat upp sig fint för fågelskådare. Sannolikt händer det ganska regelbundet att individer av dessa arter tillbringar delar av sommaren i Sverige, men ofta upptäcks inte fåglarna förrän de sträcker ut ur landet över Falsterbo fram mot höstkanten.

Den aktuella ormörnen uppehåller sig på Öland och har oftast setts över alvaret i närheten av Resmo. Kejsarörnen upptäcktes i Skåne men drog därefter iväg norrut för att vända över Göteborg och sedan flyga genom Halland där dess rutt kunde följas ner till trakten av Halmstad. Ett par olika mindre skrikörnar har setts i landet, bl.a. i Sörmland och i Skåne och slutligen har den sändarförsedda större skrikörnen Tönn för tredje sommaren i rad gästat Norrland och verkar just nu uppehålla sig i gränstrakterna mellan Jämtland och Norge.

Alla dessa örnar är subadulta, dvs. "ungdomar" som ännu inte etablerat sig på en häckningsplats. Det är vanligt bland örnar och andra rovfåglar att yngre fåglar strövar runt, och de kan då dyka upp ganska långt utanför sina ordinarie utbredningsområden. Ormörnen häckar som närmast med några par i Baltikum, men är i Europa främst en sydlig art med tätast förekomst i Medelhavsområdet. Kejsarörnen häckar som närmast i Tjeckien och Slovakien, och de båda skrikörnarna finns som närmast i Baltikum där mindre skrikörn är ganska vanlig medan större skrikörn är sällsynt.

I Sverige har vi som bekant två häckande örnarter, havsörn och kungsörn.


Anders Wirdheim 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR