Nyheter

2015-06-09

En tillbakagång som endast motsvaras av vandringsduvan(1)

Fångade gyllensparvar på en kinesisk marknad. Foto: Huang Qiusheng (BirdLife International)

 

Gyllensparven var en gång utbredd över en stor del av norra Asien och nordöstra Europa. På bara några årtionden har beståndet minskat med 90 procent, och arten ser nu ut att vara försvunnen som häckfågel i Europa. I en artikel i tidskriften Conservation Biology anges omfattande jakt i Kina som den största orsaken till den kraftiga minskningen.

 

– Omfattningen och hastigheten i denna minskning saknar motsvarighet bland andra fåglar bortsett från vandringsduvan. Den utrotades 1914 till följd av jakt i närmast industriell skala, säger Dr Johannes Kamp från Münsters universitet och fortsätter:

 

– Omfattande jakt ser också ut att vara orsaken till den minskning vi nu ser hos gyllensparven.

 

Under flyttning och övervintring samlas gyllensparvarna i mycket stora flockar för att sova i vassar och buskage. Det innebär att det är lätt att fånga dem i stora mängder. Sedan länge har fåglar också fångats i Kina som ett tillskott till födan.

 

På grund av att gyllensparven hade minskat tydligt redan för snart 20 år sedan, förbjöds fångst av arten i Kina redan 1997. Trots det fortsätter fångsten i stor skala, och fåglarna säljs på svarta marknaden. Dessutom har ett ökat välstånd i Kina inneburit att fler har råd att unna sig denna typ av exklusiv mat. En beräkning visade att det bara i Guangdong-provinsen konsumerades en miljon gyllensparvar år 2001.

 

– För att vända denna utveckling måste vi satsa på undervisning om konsekvenserna av att äta vilda fåglar. Det behövs även en bättre kontroll av att gällande lagar följs, säger Simba Chan, som arbetar med fågelskyddsfrågor inom BirdLife International, och fortsätter:

 

– Exemplet gyllensparv visar hur lite vi vet om populationstrender i denna del av världen. Det finns mycket som tyder på att denna tillbakagång bara är en del av ett mycket större problem som drabbar vanliga asiatiska fåglar. Vi behöver agera betydligt mera effektivt för att komma till rätta med problemen.

 

(AW)

 

Källa:

http://www.birdlife.org/asia/news/superabundant-bird-decline-mirrors-passenger-pigeon

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR