Nyheter

2011-07-20

Eremitibisarna i Syrien har fått två ungar på vingarna(2)

Den lilla (minimala) kolonin av eremitibis i Syrien lyckades med häckningen detta år. Kolonin består dessvärre bara av ett par. Det är den enda kända häckningsplatsen Mellersta östern och arten är därför den mest hotade i detta område. Förutom denna häckningskoloni finns 110 par i vilt tillstånd i Marocko vilket gör att arten en av världens mest hotade. Det finns dock flera räddningsprogram för eremitibis där fåglar hålls i fångenskap.
Det är första gången på tre år som det återstående paret i Syrien lyckats få ungar på vingarna. Det var så sent som år 2002 som häckningsplatsen i Syrien upptäcktes. Innan dess hade inte arten setts i området på 70 år men det är inte omöjligt att det funnits en koloni i området under alla dessa år. Ungarna har nu lämnat häckningsområdet för att ta sig till de hittills okända övervintringsplatserna. Föräldrafåglarna vet vi övervintrar i det Etiopiens högland. Genom att radiosändare placerats på ungar tidigare vet vi också att ungarnas första år är riskfyllda. Det är bara att hålla tummarna för att de klarar de första åren och återvänder till häckplatsen i Syrien när de blivit könsmogna.
Läs mer här (på engelska).
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR