Nyheter

2011-06-28

Ett litet ljus i tunneln för Indiens gamar(1)

Bildtext: Indisk gam. Foto: Jan-Åke Hillarp
De gamar som lever på den indiska subkontinenten, dvs. i Indien och angränsande delar av Pakistan och Nepal, har minskat katastrofalt under senare decennier. Anledningen är mediciner som används till nötkreatur och vattenbufflar. När behandlade djur dör och blir till föda för gamar och andra asätare, får gamarna även i sig rester av mediciner. Det har visat sig att gamar av släktet Gyps är mycket känsliga för diclofenac, och sedan 1980-talet har bestånden av indisk gam, bengalgam och smalnäbbad gam reducerats till bara någon enstaka procent.
Man räknar med att det idag finns ca 11000 bengalgamar, 45000 indiska gamar och 1000 smalnäbbade gamar. De två förstnämnda räknades tidigare i tiotals miljoner.
För fem år sedan, 2006, förbjöds användandet av diclofenac till husdjur. Det har inneburit att antalet kadaver som är kontaminerade med medicinen nu börjat minska påtagligt. Men fortfarande förekommer en betydande illegal användning, och det har också visat sig att även några av de mediciner som lanserats som alternativ är giftiga för gamar.
Läget är med andra ord ännu allvarligt för de indiska gamarna, även om ett litet ljus tänts i tunneln i form av minskade medicinhalter.
 
Anders Wirdheim
 
Källa: www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0019069
 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR