Nyheter

2011-06-22

EU bantar jordbrukskostnader i fel ände(1)

– Ett beslut i fel riktning kan få svåra konsekvenser för djur- och växtlivet i jordbrukslandskapet. Det säger Dennis Kraft, ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening, om uppgifterna från EU om att det planeras en kraftig bantning av den del av jordbruksstödet som går till miljön. Beslut skall tas i slutet av månaden.
– Det är en lika kortsiktig som vanlig politik att först skära i anslagen till miljö och natur när pengar måste sparas, säger Dennis Kraft.
Bakgrunden är den ekonomiska kris som råder inom EU med extrema kostnader för stöd till det europeiska jordbruket. EU:s jordbrukspolitik (CAP) bygger på två ”pelare” där den första, och särklassigt största, innebär stöd till jordbrukare i förhållande till den mängd mat de producerar (”Pillar One”).  Men många jordbrukare runt om i Europa får också stöd för miljö- och naturvårdande åtgärder, bl.a. för att gynna det djur- och växtliv som utarmats i intensiva jordbruksbygder. Detta stöd kallas allmänt för ”Pillar Two”, och det är här som EU-kommissionens ordförande Manuel Barroso nu aviserat kraftiga nedskärningar.
– Detta kan få mycket allvarliga följder för jordbruksanknutna arter över hela Europa, säger Dennis Kraft och fortsätter:
– Miljöstödet har inneburit något av en livlina för många hotade arter. Om det tas bort eller minskas kommer jordbrukslandskapet att bli fattigare. Det är i stället det generella stödet som måste bantas. Det får idag närmast perversa effekter med överproduktion och en utarmning av landskapet.
Den förväntade nedskärningen är så mycket märkligare med tanke på att EU:s ministerråd så sent som igår antog en ny strategi för att stoppa förlusterna av biologisk mångfald, dvs. av djur- och växtliv. Denna strategi bygger på sex mål och pekar tydligt ut både jordbruks- och fiskepolitiken som stora hinder när det gäller att nå målen för biologisk mångfald.

 

SOF:s ordförande Dennis Kraft nås på tel. 070-638 09 85.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR