Nyheter

2012-11-22

EU fastställer handlingsplan för att minska sjöfågeldöd i fiskeredskap (3)

Betydande mängder alkor, både sillgrissla och tordmule) drunknar i fiskeredskap i svenska vatten. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Efter många år av påtryckningar från BirdLife International har EU nu fastställt en handlingsplan för att minska bifångsterna av sjöfågel i fiskeredskap. BirdLife krävde en sådan handlingsplan första gången 2001 och det tog mer än tio år innan arbetet kröntes med framgång. Under dessa år uppskattar BirdLife att mer än två miljoner (2 000 000) havsfåglar dött i fiskeredskap enbart inom EU:s havsområden. Till detta skall läggas de stora mängder havsfåglar som dödas när EU-flaggade fartyg fiskar i andra vatten, t.ex. i Sydatlanten och andra hav på södra halvklotet. I dessa områden bär just bifångst i fiskeredskap huvudansvaret för att 17 av 22 albatrossarter på sikt hotas av utrotning.

EU:s handlingsplan syftar till att minimera och, om möjligt, helt eliminera bifångster av sjöfågel såväl inom EU:s vatten som i andra havsområden. Bland annat skall ansvariga inom fiskeflottan uppmanas att tillämpa olika åtgärder som skall minska risken att sjöfåglar fastnar på krokar eller i garn. Andra viktiga områden är forskning och utveckling samt utbildning av fiskare. Men åtgärderna är frivilliga, och BirdLife kräver att de måste kompletteras med rättsligt bindande krav. Det måste likväl ses som en stor framgång att det nu över taget finns en handlingsplan.

Bifångst av sjöfåglar är ett i högsta grad aktuellt problem även i svenska vatten och för svensk fiskeflotta. Stora mängder alfåglar har genom åren dött i torskgarn i södra Östersjön, och i bl.a. Kattegatt drunknar betydande mängder alkor i sillgarn.

 

Anders Wirdheim

 

Alfågelns sviktande vinterbestånd i Östersjön har på senare år gynnats av att torskfisket begränsats kraftigt. Under senare decennier har stora mängder alfåglar drunknat i torskgarn i södra Östersjön. Foto: John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR