Nyheter

2013-06-07

Europas länder skyddar inte sina havsområden(4)

Lunnefåglar. Europas havsområden är mycket viktiga för såväl häckande som övervintrande fåglar. Foto: John Larsen

Lördagen 8 juni är det Internationella havsdagen. Det kan ses som bara ännu en i raden av dagar som tillägnas en särskild företeelse, men BirdLife Europa tar tillfället i akt att peka på hur illa ställt det är i vår världsdel med skydd av biologiskt viktiga havsområden. EU:s medlemsländer har förbundit sig att skydda tillräckligt stora havsarealer senast år 2020, men man är idag mycket långt från målet.

 

 

Idag har enbart två procent (2 %) av Europas havsområden ett formellt skydd som marina SPA (Special Protected Area). Enligt både egna överenskommelser (inom EU) och internationella åtaganden (FN:s konvention om biologisk mångfald och Nagoya-avtalet) skall det år 2020 finnas ett representativt nätverk av skyddade havsområden som omfattar åtminstone tio procent av Europas hav.

 

Det enda landet som fram till idag levt upp till sina åtaganden är Tyskland, medan stora havsnationer som Irland, Italien, Portugal, Spanien och Storbritannien ligger i botten av listan. När det gäller Portugal och Spanien är situationen särskilt allvarlig eftersom dessa båda länder fått betydande EU-bidrag för att inventera värdefulla havsområden utan att nå ända fram.

 

– Vi har idag tillräckligt med data i större delen av Europa för att kunna etablera ett starkt system av för fågellivet skyddade marina områden. Men brist på politisk vilja lägger hinder i vägen, säger Johanna Karhu som ansvarar för havs- och fiskfrågor inom BirdLife Europa.

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR