Nyheter

2014-09-04

Europeisk aktion mot fransk jakt på ortolansparv(5)

En bild från aktionen i morse: I buren sitter en ortolansparv som används som lockfågel. Även jaktformen som sådan är förbjuden inom EU. Foto: LPO/BirdLife Frankrike

 

Idag på morgonen genomförde den franska BirdLife-partnern LPO tillsammans med andra fågelskyddsorganisationer en aktion mot den illegala jakten på ortolansparv i departementet Les Landes i sydvästra Frankrike. Trots att ortolansparven är fredad sedan många år, och trots att den hör till de europeiska fågelarter som minskar allra mest, fortsätter den illegala jakten – ofta utan att myndigheterna griper in. Orsaken är att ortolansparv anses vara en kulinarisk delikatess i Frankrike. Samtidigt satsar vi i de nordiska länderna betydande resurser för att rädda arten.

 

Det europeiska beståndet av ortolansparvar har minskat med 84 procent under de senaste 30 åren. Bakom minskningen finns flera faktorer, inte minst jordbrukets förändring. Men den mycket omfattande jakten i Frankrike har definitivt haft stor betydelse för tillbakagången. Beräkningar pekar på att uppemot 50 000 ortolansparvar årligen dödas i sydvästra Frankrike. Som jämförelse kan nämnas att det svenska beståndet uppskattas till cirka 6300 par.

 

Ortolansparven är en tropikflyttande art som övervintrar i Västafrika. Inför passagen av Medelhavet och Sahara, rastar fåglarna i södra Frankrike och norra Spanien för att lägga upp ett fettlager (bränsle) som kan ta dem resten av vägen till vinterkvarteren.

 

Fåglarna fångas med nät eller i fällor. Efter infångandet göds de innan de avlivas för att konsumeras. Fram till för cirka tio år sedan var jakten laglig, men efter internationella påtryckningar förbjöds jakten på ortolansparv även i Frankrike. Men det är alltså bara på papperet som jakten är förbjuden – på den sydfranska landsbygden pågår den fortfarande i stor omfattning.

 

Numera rapporterar inte de franska jägarna om de fångar ringmärkta ortolansparvar. Men innan jakten började ifrågasättas på allvar för några årtionden sedan, kom det flera återfynd just från Les Landes av både svenska och norska ortolansparvar. Detta visar att det till viss del är nordiska fåglar som fångas.

 

I den svenska valrörelsen har flera partier lovat att de ska arbeta för lättnader i EU:s fågeldirektiv. Jakttider ska bestämmas nationellt eller lokalt och inte i Bryssel, säger man. Exakt samma argumentation använder de franska politiker som åter vill göra ortolansparvjakten laglig trots att man vet att det är en extremt hotad art. Exemplet ortolansparv visar hur betydelsefullt EU:s fågeldirektiv är, och hur viktigt det är att nationella politiker ser till att både implementera direktivet i lagstiftningen och sedan ser till att lagarna efterlevs.

 

Dagens aktion genomförs av LPO tillsammans med CABS (Committé Against Bird Slaughter) och ASPA (Association for Protection of Wild Animals) samt med stöd från berörda BirdLife-partners runt om i Europa, bland annat i Sverige och Norge. Från flera länder sänds även brev till franska politiker med krav om kraftfulla åtgärder för att stopp på jakten.

 

Mera om dagens aktion finns att läsa på franska BirdLife-partnern LPO:s hemsida: http://www.lpo.fr/actualites/operation-bruants-ortolans-tolerance-zero-2014 

 

(AW)

 

 

Ortolansparven var en gång vanlig i Sverige, men nu beräknas beståndet till endast 6300 par. Foto: Tomas Lundquist/N
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR