Nyheter

2015-06-03

Europeisk rödlista för fåglar(1)

I den nya europeiska rödlistan betecknas rödspoven som "hotad" inom EU-området. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Idag presenteras en europeisk rödlista för fåglar. Det är BirdLife Europa som står bakom listan tillsammans med den internationella naturvårdsorganisationen IUCN och EU-kommissionen.  Från fågelskyddshåll är förhoppningen att listan ska sätta ytterligare fokus på att naturvården i Europa behöver stärkas, inte försvagas.

 

I världen finns cirka 10 700 fågelarter enligt nu gällande systematik. Omkring 530 av dessa förekommer i Europa antingen som häckfåglar, genomflyttare eller övervintrare. I den nu presenterade översikten har situationen för samtliga dessa värderats enligt IUCN:s kriterier för klassificering av deras status.

 

Av särskilt svenskt intresse kan nämnas att fjällgåsen betraktas som ”akut hotad” inom EU-området, men också att ejdern, rödspoven och tretåiga måsen numera får beteckningen ”hotad” inom samma område.  Andra arter som det går dåligt för är till exempel dalripa, strandskata, tofsvipa, tordmule, turturduva och ängspiplärka som numera återfinns på den europeiska rödlistan med beteckningen ”sårbar”.

 

Sedan 2004 har situationen för 29 arter försämrats så mycket att de förts uppåt inom rödlistekategorierna. För 20 arter har läget förbättrats så pass mycket att de kunnat avföras från rödlistan. Bland dessa återfinns brun glada, rödfalk, stortrapp och storlom.

 

(AW)

Tofsvipan är en annan art som det går dåligt för i Europa, så illa att den nu förts upp på den europeiska rödlistan. Foto: Mikael Arinder/Skånska fåglar
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR