Nyheter

2013-02-09

EU:s nya budget ett bakslag för natur- och miljövård(4)

BirdLifes syn på EU:s nya budget: Tysklands Angela Merkel, Frankrikes Francois Hollande och Storbritanniens David Cameron river bladen ur EU:s gröna budget, medan ordföranden Herman van Rompuy spolar ner dem i toaletten.

EU:s nya långtidsbudget, som i massmedia hittills beskrivits som en framgång för Sverige, betraktas av BirdLife Europa som en svår motgång för naturvården. De förhoppningar som funnits om en grönare jordbrukspolitik och investeringar i en hållbar framtid har grusats. I stället har starka lobbyister haft framgång.

 

 

– De som vinner på den nya budgeten är olika partsintressen, medan vitala behov hos Europas medborgare ignoreras, säger Ariel Brunner på BirdLife Europa och fortsätter:

– För att vi skall kunna ta oss ur den djupa krisen krävs en omorientering av ekonomin mot hållbarhet, inte bara i finansiella termer utan även socialt och ekologiskt. I stället får vi en budget som håller tillbaka investeringar i miljön och gynnar de feta katter som länge mjölkat systemet.

 

När det gäller natur och miljö innehåller den nya budgeten bland annat:

• En bantning av anslagen för landsbygdsutveckling (med möjligheter för medlemsstaterna att flytta stödpengar från miljöprogram till andra jordbrukssubventioner).

• En kraftig urvattning av målet att göra jordbrukspolitiken grönare.

• En begränsning av den del av budgeten som innehåller det naturvårdsinriktade LIFE-programmet trots att denna redan idag endast utgör en mycket marginell kostnad i sammanhanget.

• En minskning av biståndet till utvecklingsländer, vilket signalerar att EU drar ner på sina internationella förpliktelser.

 

Vinnare när det gäller den nya budgeten är bland andra jordbrukssektorn och Frankrike, dvs. precis som det brukar vara. För att få ihop budgeten tvingades EU-ordföranden Herman van Rompuy att föra över 14 miljarder euro från infrastruktursatsningar till region- och jordbruksstöd. När det gäller de sistnämnda stödformerna får medlemsländerna också friare händer att föra över stöd från miljösatsningar till vanligt jordbruksstöd.

 

I sammanhanget bör nämnas att WWF i veckan publicerade resultatet av en enkät som gjorts genom att totalt 6000 medborgare i Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Rumänien och Sverige intervjuats om sin syn på EU:s jordbrukspolitik. Enkäten visar att både svenskar och övriga EU-invånare har en helt annan uppfattning än politikerna om hur subventioner till jordbruket bör användas. Medborgarna vill att ekonomiskt stöd till jordbruket ska skapa nytta för hela samhället – i stället för ett rent inkomststöd till bönderna.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR