Nyheter

2014-10-17

EU:s president Juncker får inte ignorera kraven på en bättre miljö(5)

BirdLife Europa är en av de tio organisationer som utgör Green10.

 

Green10, som är en sammanslutning av de största miljöorganisationerna i Europa och där BirdLife Europa är en av de tongivande, riktar mycket hård kritik mot den tillträdande EU-presidenten Jean-Claude Juncker och den kommission han föreslagit: ”När nu omröstningen om den nya kommissionen närmar sig, närmar sig även sanningens ögonblick: Kommer Juncker att leverera åtminstone en del av de förändringar som krävts av EU-parlamentet och det europeiska folket, eller kommer han fortsätta ignorera dessa krav”, skriver företrädare för Green10.

 

Ända sedan Jean-Claude Juncker presenterade sitt förslag till ny EU-kommission för en dryg månad sedan, har den europeiska miljörörelsen och många politiker varnat för att Junckers linje innebär att miljöfrågorna åsidosätts. Dessa farhågor finns kvar även nu när de tilltänkta kommissionärerna förhörts av parlamentet och marginella justeringar gjorts inom kommissionen. Green10, som stöds av mer än 20 miljoner EU-medborgare, varnar för det bakslag för EU:s åtaganden om hållbar utveckling, resurseffektivitet, hälsa, luftkvalitet, klimat och biologisk mångfald som blir följden av Junckers politik.

 

Oron delas av många, vilket bland annat visas av 550 000 EU-medborgare undertecknat ett upprop mot utnämningen av Miguel Arias Cañete som kommissionär med ansvar för klimat- och energifrågor. En färsk undersökning visar även att 95 procent av EU:s medborgare, trots den ekonomiska kris som råder i många länder, anger att miljöfrågorna är viktiga för dem och att mer måste göras (Special Eurobarometer 416, 8 sep. 2014).

 

Green10 lanserar nu fyra krav på Jean-Claude Juncker för att motsvara de förväntningar som EU:s medborgare har när det gäller miljön:

 

1. Ändra det uppdrag som kommissionären för miljö, fiske och havsfrågor fått så att det sjunde miljöhandlingsprogrammet kan genomföras fullt ut samt ta bort de formuleringar som finns om att försvaga Fågel- och Habitatdirektiven liksom när det gäller lagstiftning om luftkvalitet och kemikalier.

2. Ändra både titel och mandat för den tilltänkta förste vicepresidenten Frans Timmerman så att detta tydliggör hans ansvar för hållbar utveckling, klimat, och energipolitik.

3. Klargöra vilken roll den tilltänkte vicepresidenten för energiunionen Maros Šefčovič ska ha liksom hans befogenheter gällande klimat och energi i samarbetet med Frans Timmerman.

4. Organisera en utfrågning av förste vicepresidenten Frans Timmerman för att bringa klarhet i hur han kommer att använda den makt och de befogenheter han nu får.

 

EU-valet i våras visade på en skrämmande klyfta mellan EU:s medborgare och unionens institutioner. För att motverka denna klyfta måste EU:s institutioner bli mera öppna, lyhörda och demokratiska. EU måste också investera i teknik och innovationer för ett bättre klimat, vilket var något Juncker lovade i sitt eget valmanifest. Att nu backa från dessa löften skulle vara ett svek mot de europeiska medborgarnas intressen, liksom för kommande generationer européer. Det skulle också fördjupa den klyfta som många gav uttryck för i EU-valet, och det har inte EU råd med, skriver Green10.

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR