Nyheter

2012-11-30

Fågelåret 2011 på väg (3)

I början av december kommer SOF:s årsbok Fågelåret 2011 från tryckeriet. Distributionen av de drygt 3000 förhandsbeställda exemplaren startar direkt vilket innebär att samtliga bör ha fått boken omkring 10 december. Då finns den även till försäljning via Naturbokhandeln.

 

Som vanligt innehåller Fågelåret fylliga rapporter från Svensk Fågeltaxering, Ringmärkningscentralen och landets fågelstationer. I denna årgång presenteras även en sammanställning över gässens beståndsutveckling och en annan över tillståndet för de i Sverige häckande lomarterna, storlom och smålom. Medan kurvorna pekar uppåt för nästa alla gåsarter finns det tydliga tecken på att reproduktionen hos lommarna kan vara i svagaste laget.

 

Likt tidigare år upptas större delen av Fågelåret av den årliga fågelrapporten. Förra året var ett givande fågelår med bl.a. två nya arter för landet, rödkindad sparv och bruntrast, men också ovanligt god häckningsframgång hos många nordliga arter tack vare rik tillgång på lämmel och sork. Detta gynnar naturligtvis de rovfåglar och ugglor som lever på gnagare, men dessutom lyckas många andra arter bättre med häckningen eftersom olika predatorer (fåglar såväl som fyrbenta) har lättillgänglig föda i form av gnagare.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR