Nyheter

2013-05-21

Fågeldöden i fisknät en fråga för landsbygdsministern(4)

Alförrädare är en globalt sett hotad art där en del av beståndet övervintrar i östra Östersjön. Liksom för andra dykande fåglar utgör fisknät en dödsfälla. Foto: BirdLife International

Med anledning av förra veckans rapport om omfattande fågeldöd i fisknät i Östersjön har vänsterpartiets riksdagsman Jens Holm ställt en fråga till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Så här lyder frågan:

 

 

”Organisationen BirdLife International har beräknat att runt 76 000 fåglar dör i nät varje år i Östersjön. Det innebär att Östersjöns fåglar är oerhört hårt drabbade jämfört med havsfåglar i andra delar av världen. Till de värst drabbade arterna, relativt sett, hör arter som sillgrissla och alfågel. Då födobrist sedan tidigare befaras påverka bestånden av t.ex. alfågel i Östersjön riskerar fisknät att ytterligare negativt påverka de övervintrande populationerna av sjöfågel. Forskare på Högskolan Gotland har föreslagit ett antal åtgärder för att minska skador på sjöfåglar från fisknät. Dit hör t.ex. förbud mot att sätta torskgarn på grundare vatten än 30 m under oktober-april när fångstmöjligheterna ändå är väldigt begränsade. Med anledning av ovan nämnda vill jag ställa följande fråga till statsrådet: Avser statsrådet att i linje med vad som föreslagits av forskare på Högskolan Gotland verka för åtgärder som påverkar fisket i mycket begränsad omfattning men som kan skona ett stort antal fåglar från död i fisknät?”

 

Det skall bli intressant att se vad landsbygdsministern svarar. Enligt Kjell Larsson, forskaren på Gotland som det hänvisas till i frågan ovan, skulle åtgärder som har liten påverkan på fiskeutbytet kunna betyda mycket för att minska bifångsterna av fåglar.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR