Nyheter

2014-04-03

Fågelskydd har effekt!(2)

Mindre skrikörnens utbredning är koncentrerad till östra Europa. En ny studie av fågelskydd i Östeuropa visar att skyddet har effekt. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Än en gång kan det konstateras att naturskydd och skydd av olika fågelarter har effekt. Detta har tidigare kunnat visas genom studier i Västeuropa och USA, och nu kommer en ny studie gjord i östra Europa. I de flesta östeuropeiska länder infördes en modern naturvårdslagstiftning först efter de politiska förändringar som kom i början av 1990-talet.

 

Den nya studien gäller populationsutvecklingen hos fåglar i tio östeuropeiska länder under två perioder, dels 1970–1990 och dels 1990–2000. Man har jämfört utvecklingen hos arter som skyddats efter 1990 med arter som saknar skydd och kunnat konstatera att situationen har förbättrats mera hos de skyddade arterna än hos dem som saknar skydd. Detta pekar på att lagstiftningen verkligen haft effekt även om variationen var stor mellan de tio länderna. Framför allt kunde man notera goda resultat av skydd som var särskilt inriktat på ett fåtal arter, medan bredare skyddsformer hade sämre effekt (om än bättre än inget skydd alls).

 

Forskarna bakom studien drar slutsatsen att den positiva relationen mellan skydd och långsiktiga populationstrender visar att artskydd är ett effektivt verktyg för bevarande. Man föreslår också att framtida skydd bör inriktas på en kombination av specialåtgärder för särskilda arter och bredare skyddsformer

 

Rapporten är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Biological Conservation:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320714000901

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR