Nyheter

2013-05-17

Fågelturism stärker fågelskyddet(4)

Långstjärtad silkesflugsnappare är en släkting till vår sidensvans och endemisk i bergstrakter i södra Centralamerika. En ny studie visar att fågelturism bidrar verksamt till skyddet av fåglar och deras miljöer. Foto: Anders Wirdheim

Många fågelpopulationer i världen hotas av utrotning och är starkt beroende av skydd för fortsatt bevarande. Nu visar en studie, publicerad i forskningstidskriften PlosOne, att fågelturism i betydande grad bidrar till bevarandet av dessa arter genom att generera intäkter till förvaltningen.

 

Relevanta data finns tillgängliga för 90 (16 %) av 562 akut hotade och starkt hotade arter på IUCN:s rödlista. Turismen har störst betydelse för skydd av hotade arter i Sydamerika och Afrika. De arter som klassats som akut hotade har gynnats mera av turismen än starkt hotade. En annan fördel som studien visar är att ett skyddat område kan förstärka sin förvaltningsbudget genom att främja fågelturism.

 

Fågelskådning är en betydande och växande delsektor av turistnäringen. Fågelturister reser antingen för att se speciella fågelarter, särskilt sådana som är sällsynta eller hotade, eller för att besöka områden med hög grad av endemism och stor mångfald av arter. Forskarna bakom studien föreslår att fågelturismen bör främjas på både offentliga och privata marker, särskilt i miljöer som identifierats som viktiga fågelområden. Eftersom många av de hotade fågelarterna endast förekommer utanför skyddade områden, borde en inkomstbringande fågelturism kunna skapa incitament för att skydda dessa marker.

 

(AW) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR