Nyheter

2015-02-11

Fågelvärldens främsta äggläggare(5)

Mikronesisk storfotshöna. Denna fågelfamilj står i särklass när det gäller att producera stor äggvolym jämfört med den egna kroppsvikten. Foto: Michael Lusk/Wikimedia commons

 

Att värphöns avlats fram till att bli rena äggläggningsmaskiner är väl känt, men mindre känt är vilka vilda fåglar som producerar störst äggvolym i förhållande till sin kroppsvikt. Det har nu en grupp forskare rett ut, och deras resultat presenteras i den vetenskapliga tidskriften Plos One. En grupp fåglar står i en särklass – det är storfotshönsen som hör hemma i Australien, på Nya Guinea och i angränsande övärldar.

 

När man tidigare mätt de investeringar fåglar gör i sin reproduktion har man främst tittat på kullstorlek. Ju större antal ägg, desto större har investeringen ansetts vara. Men detta sätt att se på saken ger inte någon fullständig bild. Tvärtom missar man väsentliga faktorer vilket ger missvisande svar. I den nya studien har forskarna istället jämfört den totala kullvolymen, det vill säga den samlade volymen av alla ägg som en fågel producerar i en kull, och jämfört denna med fågelns vikt.

 

I studien ingick äggkullar från 1364 arter, slumpmässigt utvalda från 204 fågelfamiljer. Man mätte volymen av ett ägg från varje kull och multiplicerade sedan detta med det genomsnittliga antalet ägg i kullarna. Detta ger en mera rättvisande bild av den totala investering som respektive fågelhona gör.

 

I studien konstateras att sambandet allmänt sett är starkt mellan en fågelarts kroppsstorlek och den samlade äggvolymen. Man kunde också bekräfta tidigare uppfattningar att fågelfamiljer som kiwifåglar, pelikaner, tärnor och hägerpipare har förhållandevis stor äggvolym. Men det visade sig också finnas en fågelgrupp som verkligen sticker ut i sammanhanget. Det är storfotshönsen eller megapoderna som de också kallas. De kan producera kullar vars äggvolym är upp till sju gånger så stor som någon annan fågels med motsvarande kroppsvikt.

 

Storfotshönsen är den enda fågelgrupp som inte använder sin egen kroppsvärme för att ruva fram äggen. Istället bygger de högar, som kan liknas vid komposthögar, där äggen utvecklas genom den värme som alstras i högen. När kycklingarna väl kläcks, är de så långt utvecklade att de klarar sig själva. Det var tidigare känt att storfotshöns både lade stora kullar och stora ägg (därtill med förhållandevis stor gula), men att skillnaden gentemot andra fågelgrupper var så här stor kom som en nyhet.

 

(AW)

 

Artikeln finns att läsa här:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0117678#references

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR