Nyheter

2015-06-08

Fåglar blyförgiftade efter kabelbränning(1)

Kandagäss och många andra fåglar plockar i sig gruskorn för att använda i matsmältningen. Vid kabelbränningar frigörs små blyfragment som fåglarna tydligen tror är grus, men väl i muskelmagen mals blyet ner och leder till förgiftning. Förloppet är väl känt när det gäller blyhagel och orsak till att det är förbjudet att använda blyhagel vid jakt i våtmarker. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Tidigare i våras (12 mars) skrev vi om några oväntade och allvarliga förgiftningsfall bland fåglar i Göteborgstrakten. Bland annat handlade det om en kanadagås som visade sig vara blyförgiftad. Fågeln hade hittats vid fågellokalen Hökälla på Hisingen och var den sista överlevande i en kull om fem ungar. Nu har man fått förklaringen till de höga blyhalterna.

 

Vid Hökälla finns en allmän grillplats, och denna plats har använts av folk som bränt bort plasten på stulna kablar för att komma åt kopparledningarna. Kablarna innehåller en blymantel. När kablarna bränts ser detta bly ut som grus, och det stoppar fåglarna i sig för att använda i sin muskelmage. På platsen har, förutom kanadagässen, även flera svanar hittats döda.

 

Nu ska den blybemängda jorden tas bort från platsen. Även själva grillplatsen ska tas bort med förhoppningen att det ska förhindra kabelbränningar i framtiden.

 

I en kommentar till Göteborgs-Posten säger John Thulin, ansvarig för naturvårdsgruppen vid Hökälla, att det krävs en ny lagstiftning för att komma åt kabelbränningen:

 

– Det måste lagstiftas om certifiering av skrothandlare, det är för många oseriösa idag, säger John Thulin till G-P.

 

När det gäller två andra fåglar som vi skrev om den 12 mars, en kvicksilverförgiftad gråhäger och en likaledes kvicksilverförgiftad berguv, svävar man ännu i okunnighet om hur fåglarna fått i sig det giftiga ämnet och varifrån det kom.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR