Nyheter

2012-11-23

Fåglarna förlorare i intensivodlad jordbruksmark – ny EU-budget ger inte mycket hopp (3)

Kurvan visar utvecklingen för de tättingar knutna till jordbruksbygd (18 arter) som förekommer inom undersökningsområdet i Halland. Den långsiktiga trenden pekar tydligt nedåt.

I dagarna pågår intensiva förhandlingar om EU:s långtidsbudget. Som vanligt i dessa sammanhang står jordbrukspolitiken i centrum. Det förslag som EU-presidenten Herman van Rompuy nyligen presenterade får hård kritik från BirdLife International. Trots alla förhoppningar om en reformerad jordbrukspolitik, innebär inte förslaget några steg framåt när det gäller att få ett jordbruk som tar större hänsyn till miljö och biologisk mångfald. Det är snarare ett steg bakåt. I stället för att komma till rätta med de stöd till jordbruket som påverkar miljön negativt, skall man främst skära i det som kan kallas landsbygdsutveckling – den del av stödet där just insatser för en bättre miljö ingår. Denna del står för ca 25 % av jordbruksbudgeten, men får nu stå för ca 33 % av den totala bantningen.

Ovanpå detta ges medlemsstaterna möjlighet att ytterligare omfördela stödpengar från landsbygdsutveckling till produktion, vilket i princip alltid innebär negativa följder för miljön. Medlemsstaterna får också större frihet när det gäller de villkor som skall följa med det vanliga gårdsstödet. Följden blir med stor sannolikhet en försämring av arbetet för god miljö och biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

En 17 år lång inventeringsserie från Halland kan ge perspektiv på vad den moderna jordbrukspolitiken innebär för fågellivet och annan biologisk mångfald. Det handlar om en s.k. punktrutt som 1996 lades ut i ett intensivt odlat jordbrukslandskap, just med syftet att följa utvecklingen i denna hårt utnyttjade miljö.

Flertalet av de 20 inventeringspunkterna ligger på mark som brukas av ett av Sveriges allra största jordbruksföretag. Inventeringen har genomförts i månadsskiftet maj/juni och på samma sätt år efter år. Naturligtvis har vädret varierat, vilket resulterat i betydande variationer från ett år till ett annat, men den långsiktiga trenden är ändå mycket tydlig. Det går illa för fåglarna i intensivt brukade jordbruksmarker! Särskilt illa verkar det gå för tättingar knutna till jordbrukslandskapet.

Jordbruksföretagen i området får varje år bidrag från EU, bl.a. fick den största gården 4,2 miljoner kronor i stöd år 2010. Dessa stöd är förknippade med s.k. tvärvillkor, som bl.a. innebär att viss hänsyn skall tas till natur och miljö. Det finns starka skäl att ifrågasätta hur dessa villkor följs upp av tillsynsmyndigheten. Intrycket är istället att för vart år som går, blir det allt mindre kvar av refuger för den biologiska mångfalden.

 

Anders Wirdheim

Undersökningsområdet avvattnas av en bäck som sedan länge är dikad och rätad. Sedan några år hålls dikets stränder fria från buskage – en av flera åtgärder i den intensivt odlade bygden som haft negativa följder för fågellivet.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR