Nyheter

2013-01-08

Falklådan på vattentornet i Kristianstad tas ner (4)

De tre pilgrimsfalkungarna som växte upp på vattentornet i Kristianstad sommaren 2010. En av ungarna (t.v.) är en hanne, klart mindre än sina båda systrar till höger. Foto: Patrik Olofsson/N ur boken "Kroknäbbarnas tid"

Bolådan för falkar på vattentornet i Kristianstad tas tills vidare bort. Anledningarna är två. Dels vill man förhindra en ny förgiftning, dels har det visat sig att pilgrimsfalkarna haft en betydande påverkan på de vadare som häckar inom Kristianstads Vattenrike.

 

– Vi ger bolådan en "timeout" i avvaktan på vad en eventuell fortsatt utredning av förgiftningen ger, men vi vill också se hur vadarfåglarna i området utvecklar sig, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare vid Kristianstads Vattenrike.


De vadarfåglar, bland annat rödspovar, som häckar på strandängarna vid Isternäset och Håslöv, har det väldigt bekymmersamt just nu. Antalet häckande par har minskat stadigt under senare år utan att man har den fulla förståelsen varför. Pilgrimsfalken, som bl.a. jagar fåglar av vadares storlek, bidrar till att sätta press på de få återstående paren.

 

Pilgrimsfalkarna började häcka på Vattentornet 2010 och fick fram tre ungar såväl 2010 som 2011. Även 2012 började bra, men i samband med att ungarna närmade sig flygfärdig ålder hittades hannen och tre av ungarna döda. Honan och den fjärde ungen försvann men antas vara döda även de. En analys av de döda fåglarna visade att de blivit medvetet förgiftade, sannolikt via en med gift preparerad duva.

 

Hos pilgrimsfalken är hannen normalt ortstrogen vilket innebär att han, om han överlever till könsmogen ålder, återvänder till hemtrakterna för att försöka bilda par. I och med att bolådan på vattentornet nu tas bort, får eventuella nya falkar tills vidare söka sig till någon annan boplats i nordöstra Skåne.

 

 

Anders Wirdheim

 

Läs mera om pilgrimsfalkarna i Kristianstad i boken ”Kroknäbbarnas tid” av Patrik Olofsson som SOF gav ut 2011.

 

 

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR