Nyheter

2014-09-07

Falsterbo Bird Show avslutades med prisutdelningar(5)

Christopher Magnusson (t.v.) från Falköping fick utmärkelsen Årets fågelskådare och ett pris i form av ett kikarpaket från Pentax. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Under Falsterbo Bird Shows sista dag blev Christopher Magnusson från Falköping och Eva Stenvång Lindqvist från Stockholm hedrade som Årets fågelskådare respektive Silvertärna.

 

Årets fågelskådare delas ut till person (man eller kvinna) som är mellan 15 och 25 år och har gjort sig känd som en engagerad och intresserad ornitolog. Arbete med inriktning på fågelskydd, erfarenheter av forskning som t ex arbete med ringmärkning, kunskapsspridning om fåglar samt att fungera som ett föredöme för andra är ett plus i sammanhanget. Silvertärnan delas årligen ut till en kvinnlig fågelentusiast/ornitolog som utmärkt sig som en inspiratör och ett föredöme. En person som är aktiv inom fågelskydd, fågelforskning eller fågelintresse på lokal, regional och/eller nationell nivå.

 

 

Årets fågelskådare 2014 heter Christopher Magnusson. Christopher är 23 år gammal och är född och uppvuxen i Falköping där han tidigt blev intresserad av fåglar och fågelskådning. Hemmaklubben är Falbygdens fågelklubb men Christophers huvudsakliga engagemang har legat inom Hornborgasjöns fältstation och Ottenby fågelstation.

 

Christopher började engagera sig i ringmärkningsverksamheten vid Hornborgasjön redan i de tidiga tonåren, och har under flera år stått för en väsentlig del av stationens ringmärkning, inte minst under de år då andfänget varit i drift. Christopher är mycket engagerad i de olika projekt och inventeringsaktiviteter som Hornborgasjöns fältstation bedriver, såsom strandängsinventeringar och simfågelräkningar. Vidare har Christopher tagit egna initiativ till nattsångarinventeringar vid sjön. Han är sedan många år medlem av fältstationens ledning. Christopher medverkar gärna vid utåtriktade aktiviteter, såsom publika ringmärkningar, och har stor fallenhet för att stötta yngre fågelskådare som vill lära sig mer.

 

Christopher har också tillbringat flera säsonger som ringmärkare vid Ottenby fågelstation, där han ansvarat för andfänget samt under 2013 varit ringmärkningsansvarig. Som en del i arbetet på Ottenby ingår guidningar och andra typer av presentationer för besökare och annan kontakt med allmänheten. Samtidigt har han likväl hunnit genomföra flera av sina vanliga uppdrag vid Hornborgasjöns fältstation och även ringmärkt i utlandet.

 

Det är ungdomar som Christopher som gör att vi med tillförsikt kan se framtiden an och som gör honom till en värdig årets fågelskådare.

 

Silvertärnan 2014 heter Eva Stenvång Lindqvist! Eva har haft sitt fågelintresse sedan ungdomstiden i Fältbiologerna men det hon nu får denna utmärkelse för är hennes insatser i mogen ålder.

 

Vi har ett nätverk för kvinnor som gillar fåglar – rapphönan. Eva var tillsammans med Gigi Sahlstrand drivande bakom tillkomsten av detta nätverk. Att Gigi fick denna utmärkelse redan 2010 var ett förslag som Eva stod bakom men det innebar då också att Eva fick vänta lite oförtjänt länge på att själv få denna utmärkelse. Detta förtjänstfulla nätverk har blivit inkörsporten till engagemang och medlemskap i BirdLife på såväl riks- som regional nivå.

Tillsammans med Gigi har Eva också skrivit boken Börja skåda fågel, en bok som bidragit till det ökade intresset för fågelskådning särskilt bland kvinnor.

 

Sedan har det blivit en bok till - Fåglarnas trädgård, som hon skrivit tillsammans med Niklas Aronsson. Boken har tagits emot mycket väl i trädgårdskretsar och lockat en ny målgrupp till fågelföreningarnas föredrag och andra aktiviteter. Evas engagemang på trädgårdsområdet har resulterat i många artiklar och föredrag på bokens tema. Det har också lett till samarbete med trädgårdsrörelsen och artiklar i trädgårdstidningar som Hemträdgården och Trädgårdsliv. Vår Facebookgrupp Fåglarnas trädgård har fått många intresserade följare genom dessa insatser.

På lokal och regional nivå är Eva engagerad i Värmdö Fågelklubb och Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. Hon sitter bl.a. i redaktionen för StOF:s tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten, skriver artiklar, redigerar allt material och har starkt bidragit till de senaste årens positiva utveckling av tidskriften.

 

Hon medarbetar också regelbundet i både Vår Fågelvärld och Fågelvännen med intervjuer, nyhetsartiklar m.m.

 

Eva sitter också sedan 2013 i BirdLife Sveriges valberedning något som bland annat resulterat i en växande andel kvinnor i styrelsen. Det är tack vare insatser från kvinnor som Eva som vi kan förvänta oss en fortsatt positiv utveckling av fågelintresset i landet och som gör henne till en värdig Silvertärna.

 

(Dennis Kraft)

Eva Stenvång Lindqvist är årets Silvertärna! Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR