Nyheter

2015-04-24

Fängelsedom för äggsamlare fastställs(1)

Äggsamling på Naturhistoriska riksmuseet. De sammanlagt cirka 6000 äggen som de tre äggsamlarna hade i sin ägo har av domstolen förklarats förverkade och finns nu på riksmuseet. Foto: Anders Wirdheim

 

Med några smärre ändringar fastställer Hovrätten för nedre Norrland domen mot en man från Västernorrland som dömts för att ha samlat fågelägg. I tingsrätten dömdes mannen till ett års fängelse. Även om hovrätten ogillar åtalet på en av flera åtalspunkter och ändrar på ett par andra, ändras inte påföljden.

 

Hovrätten dömer mannen för jaktbrott, grovt brott och artskyddsbrott och skriver: ”Som tingsrätten har konstaterat är brottsligheten allvarlig, särskilt med hänsyn till att den skett vid upprepade tillfällen under flera år. Hovrätten bedömer att straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar fängelse ett år.”

 

Något förvånande anser hovrätten att ”artskyddsbrottsligheten inte är av sådan omfattning eller av sådant slag att den ska bedömas som grov”.

 

Mannens båda medåtalade, som fick lindrigare straff i tingsrätten, valde att inte överklaga sina respektive domar. De tre männens äggsamlingar, omfattande totalt cirka 6000 ägg, har förklarats förverkade och finns nu på Naturhistoriska riksmuseet.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR