Nyheter

2011-10-28

Filippinsk apörn misstänks skjuten(2)

SOF är sedan tre år tillbaka Species Champion för den akut hotade Filippinska apörnen. Åtagandet innebär att SOF:s medlemmar samlat in 20 000 dollar per år under tre år för att hjälpa till att säkra artens fortlevnad. Det är en av de mest framgångsrik insamlingskampanjer SOF drivit som möttes med stort engagemang från framförallt medlemmarna. Stammen är skör, uppskattningsvis 100 par återstår idag. Filippinska apörnen häckar vartannat år och föder då upp en unge som tas om hand ungefär 20 månader av föräldrarna. Reproduktionstakten är således låg och varje individ är viktig.
Från PEF (Philippine Eagle Foundation) kommer nedslående nyheter att en ungfågel misstänks ha skjutits till döds. Just den individen, döpt till Hagpa, hade tidigare fått vård av PEF för mindre skador sedan den hittats i skogen. Trots att ungen var under rehabilitering i 27 dagar återtog föräldrarfåglarna Hagpa och fortsatte mata den. När resterna av fågeln hittades upptäckte man ett skotthål genom den satellitsändare som fågeln bar.
Det stora hotet mot den filippinska apörnen är kalhuggningen och borttagandet av regnskog. Arten har ett starkt skydd ner på individnivå och arten är Filippinernas nationalfågel. Därför är det förvånande om fågeln skjutits eftersom det kan leda till ett mycket strängt fängelsestraff. Läs mer här från Wildlife Extra News (på engelska).
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR