Nyheter

2013-10-14

Fin fågel, men ändå ett dilemma(5)

Den ännu inte säkert bestämda sångaren hittades på Närsholmen på sydöstra Gotland under fredagen och fanns kvar påföljande dag. Foto: Fredrik Ström

I fredags (11 oktober) hittades en blek sångare på Närsholmen på sydöstra Gotland. Efter en inledande ovisshet om vilken art det rörde sig om, stod det ganska snart klart att det handlade om en bergsångare eller balkansångare, dvs. om någondera Phylloscopus inom det svåra artpar som förekommer i Medelhavsområdet, bergsångare i väster och balkansångare i öster. Fågeln var kvar i området under lördagen och sågs mycket bra. Trots det verkar det ännu vara oklart vilken art det egentligen var.

 

 

Tidigare betraktades bergsångare och balkansångare som geografiska raser av samma art. Men noggranna studier under senare tid har påvisat tillräckligt stora skillnader för att de numera ska betraktas som goda arter. Av den västliga bergsångaren finns det tidigare nio fynd i Sverige, varav tre under hösten. Balkansångare är däremot bara påträffad en gång, 15 maj 1992 i Almedalen i Visby.

 

De båda formerna är mycket lika varandra, särskilt under hösten. Då anses det i det närmaste omöjligt att skilja de båda åt. Trots att det denna gång togs många mycket bra bilder på fågeln, verkar dessa bilder inte kunna bringa klarhet. Några flyktbilder antyder en vingform mera påminnande om bergsångare än balkansångare, men dessa bilder verkar inte kunna ge otvetydiga bevis.

 

I stället är det på lätena som de båda kan skiljas åt, men inte heller här verkar något avgörande kunna finnas. Till en början var fågeln helt tyst, men under lördagen hördes den locka vid ett antal tillfällen. Problemet är bara att olika observatörer beskriver olika läten. Några har hört lockläten från balkansångare, några från bergsångare. Dessutom verkar det vara så att den sistnämnda ibland kan locka likt en balkansångare. Frågan förefaller således vara olöslig.

 

För många kryssande skådare innebär detta något av ett dilemma. De har fått fina upplevelser av en fågel som de aldrig sett i Sverige förut, men de kan likväl inte rita in ett kryss i sin lista; Den är ju inte säkert artbestämd.

 

(AW)

Det är på lätena som de båda arterna kan skiljas. Problemet är att olika observatörer har hört olika läten, så ännu verkar inte någon klarhet kunna nås när det gäller arttillhörighet. Foto: Fredrik Ström
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR