Nyheter

2013-08-06

Fiskgjuse årets riksinventeringsart(4)

Fiskgjuse Foto: John Larsen


Under 2013 inventeras fiskgjuse i hela Sverige. Därför ska alla fiskgjusehäckningar förekomster med misstanke om häckning rapporteras. Jan Sondell kommer att sammanställa det inrapporterade resultatet. Senast fiskgjusen riksinventerades var 2001. Då uppskattades antalet par till 3600. Därför ska det bli spännande att se om den ökande havsörnsstammen har påverkat antalet häckande fiskgjusar, om det finns misstanke om konkurrens mellan arter. Det stora arbetet ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” som gavs ut 2012 av SOF:s förlag, där beräkningen grundas på olika standardiserade inventeringar, beräknar att stammen är något större kanske upp emot 4100.

  

Inför sammanställningen och insamling av data skriver Jan så här:

  

”Som ni kanske noterat har jag åtagit mig sammanställning av inventeringsresultatet för fiskgjuse 2013. Fortfarande finns gjusarna kvar i Sverige (ungarna börjar bli självständiga) och vissa kompletterade data kan kanske ännu samlas in.

 

Bilagt finns en tabell länsvis/rapportområdesvis över inventeringsresultatet 2001. Läs också gärna hela artikeln som skrevs av Hans Ryttman i Fågelåret 2003. Det kommer inte att gå att få några helt exakta siffror för antalet fiskgjuspar i Sverige 2013 utan sammanställningen måste grundas på bästa möjliga uppskattningar. Bäst är givetvis om man har bra och jämförbara siffror med 2001 för vissa delområden. Dessa kan man sedan likt 2001 räkna upp till hela kommuner och sedan till rapportområden.

 

Jag gissar att artiklar kommer att skrivas i era lokala skrifter om inventeringen. Jag är i så fall tacksam att så snart som möjligt (gärna redan i manusstadiet) få ta del av dessa artiklar. Om möjligt vore det bra att få in alla data till årsskiftet 2013/2014.

  När det gäller redovisning av fiskgjusarna bör man vid analysen hålla isär följande kategorier:

  • Aktiva par (Par som gått till häckning genom spel och bobyggnad eller har sett flyga med fisk under häckningsperioden mot ett visst skogsparti utan att man eftersökt eller hittat boet)
  • Kända bon (revir) (Bon eller revir man vet finns sedan ett antal år tillbaka men som kanske inte kontrollerats just i år.)
  • Lyckade häckningar (Par som man konstaterat föda upp ungar.) 
  • Om ett bo byggts på 2013 kan även efter häckningstid konstateras, se bifogade bild av ett aktivt bo. Notera färska ljusa brott i grovänden på de torra grenarna. Gjusen plockar ju grenar från stående träd. Nästa år har grenbrotten blivit grå!

Vi har gjort en noggrann inventering i år inom ramen för "Projekt Fiskgjuse" (se senaste redovisningen i Fågelåret 2008) och enligt denna kunde vi inte finna några större förseningar av häckningen i södra och mellersta Sverige - något man annars kunde misstänka med hänsyn till att sjöarna blev isfria senare än normalt. 

  

Har ni frågor om inventeringen 2001 kontakta i så fall Hans Ryttman, hans e-post är  'hans.ryttman@telia.com'”.

 

Jan Sondell

+46 (0)8-56032638 (home)

+46 (0)70-3188593 (mobile)

E-post: jan.sondell@telia.com

Bo som byggts på eller byggts innevarande år.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR