Nyheter

2015-04-29

Fjällens egen trast – veckans fågel (1)

Ringtrasten häckar i bergsbranter och raviner i fjällvärlden men ses under vårflyttningen i en stor del av landet. Foto: Tomas Lundquist/N

 

Ringtrasten är en fågel som man lägger märke till även om man inte är fågelskådare. Den iögonfallande vita halvmånen på övre delen av bröstet gör att även ”vanligt folk” hajar till och inser att det knappast är en vanlig koltrast som hoppar på gräsmattan. Det är framför allt hannarna som bär den vita halvmånen, men det finns en tydlig ljus markering även hos äldre honor. Den senaste tiden har det rapporterats ovanligt många ringtrastar från i första hand södra och mellersta Sverige. Men några enstaka har redan nått häckningsområdena i fjällvärlden.

 

Det är numera enbart i fjälltrakterna som ringtrasten häckar i Sverige. I övriga delar av landet ses den bara i samband med flyttningen. Det är då i första hand under vårflyttningen som den rastar på gräsmarker. Under hösten är den betydligt sparsammare, vilket tyder på att höstflyttningen genomförs i längre etapper. Att döma av återfynden av ringmärkta fåglar finns vinterkvarteren i bergstrakter i Medelhavsområdet. De få svenskmärkta fåglarna som återfunnits har rapporterats från södra Frankrike och norra Spanien. Räknar vi även in norska ringåterfynd utökas vinterområdet med större delen av Iberiska halvön. Dessutom finns ett återfynd av en norskmärkt fågel från Marocko.

 

Tillfälligt har ringtrastar även rapporterats övervintra i Sverige, bland annat noterades en eller möjligen två individer i Ångermanland den gångna vintern. Men det är långt ifrån varje år som det ses ringtrastar hos oss.

 

Längre tillbaka i tiden häckade ringtrasten även längs delar av svenska västkusten. Fram till början av 1900-talet förekom den på flera platser i Bohuslän samt lokalt även i norra Halland. De sista häckningarna rapporterades under 1960-talet. Varför ringtrasten försvann från denna sydliga utpost är oklart, men troligen spelade landskapsförändringar stor roll. Det västsvenska kustlandskapet var mycket öppet och hårt betat till en bit in på 1900-talet. När betet upphörde, växte landskapet snabbt igen, vilket lagts fram som en förklaring till ringtrastens försvinnande. Den västsvenska förekomsten var sannolikt en utlöpare från den norska utbredningen, där ringtrasten förekommer i bergstrakter över större delen av landet, än idag så nära Sverige som något tiotal mil från Strömstad.

 

I de svenska fjällen häckar ringtrasten främst längs branta bergssidor och i raviner. Det är i första hand i gränsområdet mellan fjällbjörkskog och fjällhed som man träffar på ringtrasten, men den häckar mera sparsamt även på lägre nivåer, exempelvis i raviner i fjällnära barrskog. En egenhet hos ringtrasten, som många fjällvandrare säkert noterat, är att den ofta flyger långt för att hitta mat till ungarna. Om man vandrar på leden mellan Abisko och Abiskojaure kan man exempelvis se ringtrastar flyga med mat från födosöksplatser öster om leden till häckningsplatser på berget Njullas sluttningar flera hundra meter västerut.

 

Ringtrastens sång är ljudlig men dränks ofta i bruset från bäckar och forsar i häckningsmiljön. Sången har en lite ödslig ton och kan vara svår att lokalisera. Det händer att ringtrastar hörs sjunga även på rastplatser i södra halvan av landet, men detta är ovanligt. Det läte man oftast hör är istället ett hårt ”tjack, tjack, tjack”.

 

(AW)

Antalet observerade ringtrastar i Sverige våren 2015 enligt rapporterna till Artportalen. Normalt ligger sträcktoppen i mitten-slutet av april i södra Sverige och under första halvan av maj längre norrut.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR