Nyheter

2012-09-06

Fjällgässen i Norge på rätt väg

Fjällgäss på Valdakmyren i norra Norge. I år har sannolikt bara 3 av 18 par lyckats med häckningen, men framtiden ser ändå ljusare ut än på länge. Foto: Ingar Jostein Øien

För fem år sedan (2007) var den lilla norska fjällgåsstammen illa ute. Inför det årets häckning rastade bara 27 fåglar i det traditionella rastområdet i inre Porsangerfjorden. Framtiden såg minst sagt dyster ut. Men sedan dess har ett trendbrott skett, och särskilt förra året innebar flera goda nyheter. Allra mest glädjande var den goda ungproduktionen med inte mindre än 45 ungar från 13 ungkullar. Även 2010 var ett bra år med elva ungkullar. Detta kan jämföras med enbart tre ungkullar under såväl 2008 som 2009.

I våras räknades 69 rastande fjällgäss vid Porsangerfjorden. Det är det högsta antalet vårrastare sedan 1998 och det näst högsta sedan projektet startades för 20 år sedan. Bland de 69 fåglarna fanns 18 reproduktionsdugliga par, även det något av en rekordnotering.

Bakom framgången finns framför allt två faktorer: Det goda lämmelåret 2011 och en effektiv jakt på rödräv i häckningsområdet. Men det är också så att framgång föder framgång: När fjällgässen lyckas med häckningen stannar de kvar i Nordnorge länge och drar därefter direkt ner mot vinterkvarteren i Grekland tillsammans med sina ungar. Om de däremot misslyckas, flyttar paret ofta iväg österut för att rugga i arktiska Ryssland. Därifrån följer de sedan en östligare sträckväg via Kazakstan till Grekland. Denna sträckväg är mycket farligare för gässen eftersom det sker en omfattande tjuvjakt på rastlokalerna.

Lämmelpopulationen kraschade vintern 2011/2012. Därefter följde en kylig vår och försommar. Tillsammans innebar dessa båda faktorer att förhoppningarna inför häckningssäsongen var mycket lågt ställda. Även rödrävarna hade ju haft ett mycket gott år i fjol, vilket innebar att stammen var mycket stor (många av rävarna överlevde vintern till stor del genom att gräva upp döda lämlar som låg kvar under snön). Men tack vare en omfattande insats av de rävjägare som projektet anlitar, kunde rävstammen begränsas. Det sköts inte mindre än 360 rödrävar inom fjällgässens häckningsområde vårvintern 2012.

Tre av fjällgåsparen har lyckats med häckningen i år och finns nu tillsammans med sina totalt nio ungar på Valdakmyren i Porsangerfjorden. Men viktigare ändå är att 70 procent av de vuxna paren också finns på myren. De har alltså ruggat i norra Norge i stället för att dra till Ryssland. Detta betyder att chanserna att få tillbaka dem som häckfåglar nästa år ökar väsentligt.

Det är bara att önska det norska fjällgåsprojektet lycka till. Det gäller inte minst de ansträngningar som nu görs för att få till stånd överenskommelser med ryska myndigheter om bättre skydd längs den östra sträckvägen.

 

Anders Wirdheim

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR