Nyheter

2015-12-19

Fjällugglor övervintrar i polarisen!

Fjälluggla, hanne. Bilden hämtad från boken "Eldögon – möten med Sveriges ugglor". Foto: Patrik Olofsson/N

 

Studier med hjälp av satellitsändare har visat att kanadensiska fjällugglor till viss del övervintrar ute i polarisen där de huvudsakligen lever av sjöfåglar. I senaste numret av Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift berättar Audrey Robillard från Département de Biologie i Quebec om följningar av satellitsändarförsedda fjällugglor. Man har följt 17 ugglor, 16 honor och en hanne. Av dessa tillbringade 14 vintern ute i isen eller längs kusterna medan tre övervintrade i den amerikanska Mellanvästern.

 

Studierna visar att det finns särskilda ”hotspots” som fjällugglorna utnyttjar. Den viktigaste av dessa finns i Hudson Strait mellan Baffinön och det kanadensiska fastlandet. Detta område blir aldrig helt tillfruset, vilket delvis förklarar varför ugglorna ansamlas där. I detta område jagar ugglorna sjöfåglar som ejdrar, ismåsar och även rosenmåsar. Men studierna har visat att fjällugglorna till viss del även kan leva på fisk. Ugglor har setts fiska i flodmynningar och rester av fisk har påträffats i magen på döda ugglor. Den enda hannen i studiematerialet tillbringade tre vintrar i rad i isen utanför ön Disko i västra Grönland.

 

Även de fjällugglor som under goda gnagarår häckar i norra Skandinavien verkar till viss del tillbringa vintern vid ishavskusten. I den nyligen utkomna boken Eldögon – möten med Sveriges ugglor hänvisas till studier med satellitsändare som gjorts i norra Norge. Efter häckningen drar dessa ugglor ofta österut för att tillbringa vintern vid kusten av Kolahalvön eller i angränsande områden i nordligaste Ryssland.

 

(AW)

Generella vandringsvägar för fjällugglor som försetts med satellitsändare på Bylot Island (röd stjärna) och Deception Bay (blå stjärna) i Kanada. Områden med koncentrationer av fjällugglor vintertid visas med färgade ovaler. Övervintringsområdet för den enda hannen i studien utgörs av ovalen med prickad blå linje. Källa: Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift nr 4, 2015.
 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR