Nyheter

2015-04-22

Flera nyordningar inom SOF-BirdLife(1)

SOF-BirdLifes båda tidskrifter Vår Fågelvärld och Fågelvännen slås samman till en från och med årsskiftet 2015/2016.

 

Föreningen växer och vi utvecklar verksamheten! Tidskrifterna Fågelvännen och Vår Fågelvärld slås ihop och ges från och med kommande årsskifte ut under namnet Vår Fågelvärld. Den nya Vår Fågelvärld ska innehålla det bästa från båda tidningarna. Vidare blir det omorganisering av föreningens anställda. En föreningschef kommer att anställas, och på sikt ska föreningens personal koncentreras till ett kontor. Detta var några förändringar som presenterades i samband med SOF-BirdLifes årsmöte i Gottskär den gångna helgen.

 

När Fågelvännen såg dagens ljus 1998 var det för att möta det fågelintresse som finns hos många människor runt om i landet som gillar fåglar men inte nödvändigtvis betraktar sig som fågelskådare. När sedan fågelräkningen Vinterfåglar Inpå Knuten startades 2006 kom Fågelvännen att bli ett utmärkt sätt att vidareutveckla intresset hos många av de tusentals som medverkade i räkningen. Från en blygsam start åren runt millennieskiftet, utvecklades Fågelvännen till att bli en tidskrift med en upplaga på drygt 10 000 ex.

 

Samtidigt har föreningens andra tidskrift, Vår Fågelvärld, hela tiden haft karaktären av huvudtidskrift. Det är ett av skälen till att vi kommer att utgå från denna när vi nu slår samman de båda tidskrifterna. Men Fågelvännens trogna läsare kommer att känna igen sig i mycket i den nya tidskriften. Sammanslagningen sker i samband med årsskiftet 2015/16. De medlemmar som tidigare enbart haft Fågelvännen, får därefter den nya Vår Fågelvärld i stället.

 

Föreningen står också inför en nyordning när det gäller organisationen. Idag är föreningens anställda spridda runt om i landet, men på sikt ska flertalet samlas under samma tak i ett föreningskansli. Detta kansli ska ligga i trakten av Kalmar eller på Öland, där flera av föreningens anställda finns redan idag. Då ska det också anställas en föreningschef som ska leda verksamheten och avlasta styrelsen. För att frigöra medel till detta har en av föreningens fågelskyddstjänstemän och redaktören för Fågelvännen sagts upp. Arbetet med fågelskydd kommer till viss del att omfördelas på andra anställda men även i högre grad än tidigare läggas på ideella krafter.

 

När det gäller medlemskap ska det från nästa år även införas ett så kallat stödmedlemskap för den som vill bidra lite extra. Avgiften för detta kommer att vara minst 100 kronor per månad vid betalning via autogiro eller minst 1 200 kronor vid årsbetalning. Som aktiv naturvårdsorganisation behöver vi ett ökat ekonomiskt stöd från både våra medlemmar och andra för att kunna driva angelägna frågor och att bli stödmedlem är ett sätt att bidra.

 

Vid årsmötet valdes en ny ledamot in i styrelsen. Det är Gunilla Hjorth från Stockholm som ersätter Anette Strand som avböjt omval efter många år i styrelsen där hon haft särskilt ansvar för frågor som rör fågelintresse. Gunilla Hjorth är biolog och arbetar inom Stockholms miljöförvaltning. Hon är aktiv i Landsorts fågelstation, i Stockholms Ornitologiska Förening och i nätverket Rapphönorna. Välkommen Gunilla!

Välkommen i SOF-BirdLifes styrelse, Gunilla Hjorth! Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR