Nyheter

2013-05-26

Flodsångarvår(4)

Sjungande flodsångare. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Denna vår har bjudit på ovanligt många flodsångare, inte minst med tanke på att den mest intensiva nattsångarperioden bara börjat. På flera platser rapporteras dessutom om små koncentrationer av revirhävdande hannar, där 3–4 individer sitter och sjunger inom hörhåll från varandra. Det är väl knappast någon djärv gissning att uppträdandet är en följd av den varmluft som strömmade upp över Sverige från sydost 15–20 maj.

 

 

Under slutet av 1900-talet rapporterades drygt 200 flodsångare de flesta år. Genomsnittet för perioden 1988–1999 var 214 ex. och högsta antalet ett enskilt år var 270 under 1995. Därefter har antalet minskat så att genomsnittet för perioden 2000–2011 ”bara” var 151 ex. Under den sistnämnda perioden är det bara två år som bjudit  på fler än 200 flodsångare (2002 och 2011). I år lär det dock bli en bra bit över 200, och frågan är om inte rekordet från 1995 kommer att ryka.

 

Flodsångaren är i Sverige en östlig art, och normalt rapporteras flest individer från östra Svealand, följt av östra Götaland och sydöstra Norrland. I de västsvenska landskapen är arten knappt årsviss. Därför är det anmärkningsvärt att det bara i Halland i år hittills hörts närmare 15 individer, bl.a. fyra strax sydost om Halmstad och fyra strax norr om Varberg.

 

Flodsångaren har sin huvudsakliga utbredning från Baltikum och Polen österut till Kazakstan och söderut till norra Balkan. Andra arter med östlig/sydöstlig utbredning som uppträtt talrikare än normalt denna vår är mindre flugsnappare, lundsångare, turturduva och mindre sumphöna. Den sistnämnda har knappt varit årlig i Sverige under 2000-talet, och har främst rapporterats under juni månad. Redan nu finns emellertid rapporter om minst fem spelande individer denna vår.

 

(AW) 

Antal sjungande flodsångare som rapporterats i Sverige 1988–2011. Figuren hämtad från Fågelåret 2011.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR