Nyheter

2014-05-12

Flyttfåglar kan störas av elektromagnetiskt brus(2)

Rödhakar, som under flyttningen hölls i burar inomhus, stördes så mycket av det elektromagnetiska bruset i husen att de tappade sin orientering. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Den elektronik som används i större urbaniserade områden alstrar så mycket elektromagnetiskt brus att det stör småfåglars navigering. Det har ett tyskt forskarlag kunnat visa efter mångåriga studier av rödhakar under flyttningstid.

 

Elektromagnetiskt brus finns överallt där människor använder elektroniska apparater. Det har debatterats i årtionden huruvida detta brus kan påverka biologiska processer, inklusive människors hälsa. Fram till nu har inga effekter kunnat påvisas när bruset ligger under de nivåer som Världshälsoorganisationen WHO satt som gränsvärden. Men nu kommer alltså resultat som visar att flyttfåglar inte kan använda sina magnetkompasser när de utsätts för mera ”normalt” elektroniskt brus.

 

Forskarna har studerat rödhakar inne i byggnader på Oldenburgs universitet i Tyskland. Redan 2004 kunde man konstatera att de rödhakar man följde inte agerade som förväntat under flyttningstider. Det är väl känt att fåglar som är på flyttning hoppar åt det håll som de är på väg mot. Detta har också använts i många flyttfågelstudier. Men dessa rödhakar agerade inte som förväntat. Forskarna, med biologen Henrik Mouritsen i spetsen, testade olika hypoteser för att förklara varför, men inget fungerade. Det var först när en av forskarna föreslog att man skulle blockera de elektromagnetiska fält som fanns i byggnaden som man hittade en förklaring.

 

Forskarna täckte fåglarnas burar med aluminium för att skärma av elektroniska fält, med följden att rödhakarna började uppträda som förväntat och hoppa åt ”rätt” håll. Slutsatsen blev att även om de elektromagnetiska fälten inne i byggnaderna var svaga, så påverkade de rödhakarnas orienteringsförmåga.

 

– Vi är absolut säkra på våra resultat, och de nivåer som påverkar fåglar är bara en tusendel av de nivåer som WHO rekommenderar, säger Henrik Mouritsen. Han och hans kollegor har följt upp de första studierna och nu, sex år senare, publicerar de sina resultat i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

 

Studierna har inte kunnat visa vilka elektroniska apparater det är som stör fåglarna, men Henrik Mouritsen säger att det nog kan vara vad som helst som ansluts till ett elnät. Men effekterna är bara påvisbara i stora urbaniserade områden där människor använder sig av betydande mängder elektronik.

 

En sammanfattning av studien finns här: http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13290.html 

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR