Nyheter

2014-08-18

Flyttningen farofylld för rödhalsade gäss(5)

Två rödhalsade gäss som rastade tillsammans med vitkindade gäss på Getterön i Halland härom året. Foto: Mikael Nord

 

För några veckor sedan skrev vi om ett rumänskt projekt där man följer rödhalsade gäss med satellitsändare. Liknande projekt finns även i Bulgarien och Ryssland. Precis som i fallet med de rumänska gässen visar dessa studier att jakt under flyttningen utgör en stor fara. Av fyra sändarförsedda bulgariska gäss har två blivit skjutna längs flyttvägen, i Kazakstan eller Ryssland.

 

Rödhalsad gås häckar på tundran i de södra delarna av Taimyr och angränsande områden. Fåglarna häckar i kolonier runt bon av pilgrimsfalk eller fjällvråk. Upp till 35 bon har räknats runt ett och samma rovfågelbo. Detta beteende är ett skydd mot predation från fjällrävar och förekommer även (om än i mindre omfattning) hos andra gåsarter. De senaste uppskattningarna av världsbeståndet ligger på cirka 150 000. Denna summa bygger på räkningar under flyttningen i norra Kazakstan hösten 2012. 

 

Ursprungligen övervintrade de rödhalsade gässen på stäpper runt Kaspiska havet, men sedan 1960-talet är det framför allt på åkrar i Bulgarien, Rumänien, Ukraina och i någon mån Grekland och Ryssland som gässen finns vintertid. Vinterklimatet har stor betydelse för hur långt söderut gässen tar sig. I Bulgarien och Rumänien övervintrar de rödhalsade ofta i blandade flockar tillsammans med bläsgäss och betar främst på åkrar med höstvete. Nätterna tillbringas i insjöar.

 

Utöver de cirka 150 000 som övervintrar i sydöstra Europa finns kanske något hundratal som flyttar tillsammans med vitkindade gäss, prutgäss eller bläsgäss till Västeuropa. Oftast handlar det om ensamma fåglar, men de senaste vintrarna har man bland annat i Holland sett ett par familjegrupper.

 

Enligt de studier av sändarförsedda gäss som gjorts under senare år flyttar gässen från de sydosteuropeiska vinterkvarteren först mot öster eller nordost genom Ukraina, södra Ryssland och västra Kazakstan innan de vänder norrut upp mot häckningsområdena. Höstflyttningen följer i stort sett samma vägar. Såväl vår som höst rastar gässen längre tider på ett antal platser längs vägen. Det är först under senare år som dessa rastplatser blivit kartlagda, och nu pågår arbete för att stärka skyddet av gässen vid rastplatserna.

 

Alldeles uppenbart behöver nämligen skyddet stärkas. Av de fyra sändarförsedda bulgariska gässen, som man kunnat följa under flyttningen, blev en skjuten under våren i norra Kazakstan (15 maj 2012) och en under höstflyttningen i södra Ryssland nära den kazakiska gränsen (oktober 2013).

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR