Nyheter

2015-01-13

Folkomröstning om vårjakt på Malta 11 april(3)

Bivråkar skjuts fortfarande på Malta, såväl vår som höst. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Den 11 april i vår hålls en folkomröstning på Malta. Omröstningen gäller om öns myndigheter ska förbjuda vårjakt på fågel eller om det även fortsättningsvis ska vara tillåtet med viss jakt. Sedan några år har de maltesiska myndigheterna tillåtit jakt på några tusen turturduvor och vaktlar varje vår. Denna jakt har gjort det möjligt för mindre nogräknade jägare (och de är många på Malta) att även jaga rovfåglar och andra fredade arter.

 

Jakten på Malta riktas nästan enbart mot flyttande fåglar. Just på grund av jakt är ögruppens häckande fågelfauna synnerligen begränsad, och förutom vildkaniner finns inga större landdäggdjur på ögruppen. Trots detta är antalet jägare mycket stort i förhållande till landets folkmängd. Av de drygt 400 000 invånarna är minst 10 000 och kanske uppemot 20 000 jägare. De fåglar jägarna skjuter används endast till mycket begränsad del för konsumtion. Istället lämnas de till en konservator för att införlivas med jägarens samling av uppstoppade fåglar – eller så fungerar de enbart som levande måltavlor och lämnas döda eller döende i naturen.

 

Under många år har BirdLife Sverige stöttat arbetet mot jakten på Malta, bland annat för att denna även drabbar svenska fåglar. Innan de maltesiska jägarna slutade rapportera ringmärkta fåglar, kom det exempelvis många återfynd gällande ringmärkta, skjutna bivråkar från Malta.

 

När landet blev medlem i EU 2004 förbjöds vårjakten eftersom den stred mot EU:s fågeldirektiv. Enligt detta direktiv får inte fågeljakt bedrivas under vårflyttning och häckningstid. Undantag kan dock ges i mycket speciella fall och i begränsad omfattning. Det är detta kryphål som de maltesiska myndigheterna har utnyttjat när de under senare år åter tillåtit viss vårjakt. Den senaste labour-regeringen, som tog över för ett par år sedan, har ytterligare lättat på regelverket för att tillmötesgå en högljudd opinion bland sina väljare.

 

Men även om jägar-opinionen på Malta är högljudd, känner företrädare för BirdLife Malta sig säkra på att det finns en majoritet mot vårjakt bland befolkningen. Därför har man de senaste åren kampanjat för att få till stånd en folkomröstning. Nu har regeringen beslutat att denna folkomröstning ska genomföras 11 april i år, och man har även lovat att följa omröstningens resultat.

 

– Detta är nyheter som vi alla har väntat på, och det är goda nyheter, säger företrädare för BirdLife Malta.

 

(AW)

Sedan många år har SOF/BirdLife Sverige stött arbetet mot den illegala jakten på Malta. Bivråkens Dag i Falsterbo var från första stund ett led i detta arbete. Bilden är från en av de första Bivråkens Dag, hösten 1993. Från vänster HG Karlsson, Anders Wirdheim, Sören Svensson och P-G Bentz.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR