Nyheter

2013-12-20

För bra för att vara sant(5)

Nej, tornfalken spanar inte efter ultravioletta reflektioner från sorkurin när den ryttlar över ett fält. Denna charmiga teori har fått stor spridning men har nu visat sig vara fel. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Det var en så fascinerande historia att knappast någon fågelskådare som hörde den kunde undvika att föra den vidare: Ryttlande tornfalkar spanar efter urinspår av sorkar och möss – sorkarnas urin reflekterar ultraviolett ljus, och falkarna kan se detta ljus.

 

Dessa uppgifter kom dessutom från en artikel publicerad i den prestigefyllda tidskriften Nature 1995. Bakom stod en grupp finska forskare, och de hävdade att styrkan av UV-reflektionerna kunde visa rovfåglar var det fanns flest sorkar. Artikeln fick stort genomslag i den vetenskapliga världen även om det också restes några kritiska röster. Senare studier har visat att de finska teorierna, trots både charm och mystik, var för bra för att vara sanna.

 

I det senaste numret av tidskriften Anser reder forskarna Olle Lind och Peter Olsson ut begreppen. Genom att undersöka nyligen döda fåglars ögon i laboratorium har de kunnat visa att rovfågelögon endast släpper igenom små mängder UV-ljus. Rovfåglar har faktiskt klart lägre UV-känslighet än andra fåglar, och med så låg känslighet är det inte troligt att rovfåglar kan se UV-spår från sorkarnas urin. Vid en annan studie, genomförd vid Lunds universitet, mättes UV-reflektionerna från sorkurin på flera olika marktyper. Ingen mätning gav utslag för annat än mycket svaga UV-reflektioner.

 

Även vetenskapen skapar sina myter, konstaterar de båda forskarna och fortsätter:

 

– Vetenskapliga myter är svåra att ta kål på och även om de nya rönen om rovfågelögonens låga UV-känslighet är publicerade och spridda inom den vetenskapliga världen, kommer nog idéerna om rovfåglar på span efter UV-lysande urinspår att leva kvar ännu några år. Bra historier är svårglömda!

 

Men letar då tornfalkar och andra rovfåglar helt planlöst efter sorkar? De båda forskarna konstaterar att gnagarstigar är väl synliga även för människoögat, och varför skulle inte en rovfågel kunna avgöra hur bra ett fält är som jaktmark utifrån hur välanvända gnagarstigarna är?

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR