Nyheter

2014-12-31

Förena nytta med nöje – gör en vinterfågelräkning!(2)

Den av mina vinterfågelrutter som ligger i centrala Västergötland går delvis genom äldre barrskog. Där händer det att tofsmesar livar upp i vintervädret. Foto: Anders Wirdheim

 

Har helgerna kanske inneburit för mycket stillasittande och för lite fågelskådande? Då kan du förena nytta med nöje och göra en vinterfågelrutt. Fram till den 8 januari kan du medverka i det årliga programmet med en rutt kring nyår. Det är roligt och det bidrar till att hålla koll på hur det går för våra vinterfåglar.

 

Själv har jag två vinterrutter som jag inventerat i flera år. Den jag hållit på med längst går genom ett varierat äldre jordbruks- och skogslandskap i centrala Västergötland. Den andra löper längs kusten i Halmstad där jag bor. I och med denna vinters inventeringar har jag gjort de båda rutterna nio respektive fem år. Även om det inte handlar om några långa tidsrymder, är det givande att se vilken inverkan det aktuella vintervädret har på fågelfaunan. För vissa arter, som till exempel gärdsmyg, är variationerna stora. För andra, som hos talgoxen, verkar det inte spela någon större roll hur kallt det är. Antalet talgoxar är förvånansvärt stabilt vilket måste innebära att denna art är anpassad till att klara även kallt vinterväder.

 

Men av enbart två rutter kan inga tillförlitliga trender byggas. Det är först när forskarna i Lund sammanställer materialet från flera hundra rutter som det blir riktigt givande.

 

Svensk Fågeltaxering bygger på fyra olika inventeringsprogram. Förutom dessa vinterrutter finns det fria punktrutter, standardrutter och nattfågelrutter, alla under vår/sommar. Årligen bidrar åtskilliga hundra fågelskådare med att genomföra inventeringsrutter och det samlade resultatet är mycket värdefullt. Dessutom är det som sagt också roligt!

 

(AW)

 

Här följer riktlinjerna för Svensk Fågeltaxerings vinterfågelrutter:

 

Eftersom det är meningen att inventeringen skall upprepas år från år med användandet av exakt samma rutter och exakt samma stopp, är det viktigt att inventeraren i minnet noga inpräntar eller – hellre – antecknar eller prickar in på kartan det exakta läget för var och en av punkterna. Det är därför ofta bäst att välja punkter i anslutning till naturliga kännemärken i terrängen eller landskapet.

 

Avståndet mellan punkterna: minst 300 m. För att undvika allt för många dubbelräkningar av samma fåglar från två eller flera närliggande punkter får punkterna inte ligga för nära varandra. Å andra sidan kan man heller inte lägga punkterna för långt ifrån varandra, ty då åtgår för mycket tid till att förflytta sig mellan punkterna. Avståndet mellan punkterna i skog får inte vara mindre än 300 m i skog eller mindre än 400 m i öppen terräng. Vid fot- eller skidförflyttning bör punkterna inte ligga mer än 500 m från varandra. Använder man cykel eller bil eller annat snabbare transportmedel, kan man utan att slösa tid lägga stoppen längre ifrån varandra och därigenom helt eliminera risken för dubbelräkningar. Vid bilförflyttning kan man utan svårighet lägga stoppen på 1-3 km avstånd. Punkterna behöver inte ligga på samma avstånd genomgående.

 

Räknetidens längd: exakt fem (5) minuter vid varje punkt. Vid varje punkt skall fåglarna räknas under exakt fem minuter, varken mer eller mindre. För att inte tidsfelet skall bli onödigt stort behöver du således en klocka med sekundvisare eller åtminstone med tydliga minutmarkeringar. Några sekunders fel har naturligtvis ingen betydelse. Det får ju inte bli så att man mot slutet av femminutersperioden bara står och stirrar på klockan och glömmer att räkna fåglarna. Iakttagelser före och efter perioden får inte räknas med.

 

Antal punkter: alltid exakt 20 vid varje rutt. I vinterräkningen används punktrutter, som alltid innehåller exakt 20 punkter, varken mer eller mindre. Under en sådan punktrutt använder man således exakt 100 minuter till aktivt fågelräknande (20 x 5 min.). Därtill kommer tiden för förf1yttningarna mellan punkterna, vilken är minst lika lång, ofta dubbelt så lång. En hel punkttaxering tar därför normalt 3–5 timmar i anspråk.

 

Allt skall räknas från varje punkt. Från varje punkt skall samtliga hörda och sedda fåglar räknas och summeras art för art. Endast till arten identifierade fåglar tas med. Enda undantaget gäller korsnäbbar. Obestämda korsnäbbar registreras som ”korsnäbb” (artnr 245). Du skall räkna fåglarna oberoende av avstånd och oberoende av om du sett eller hört samma individer vid ett eller flera tidigare stopp. Varje räknepunkt skall behandlas som ett från övriga punkter oberoende stickprov av fågelfaunan.

 

Läs mera: http://www.fageltaxering.lu.se/inventera/metoder/punktrutter/metodik-vinterpunktrutter#sthash.La0ll3WB.dpuf

Min vinterfågelrutt i Halmstad följer den vandringsled som kallas Prins Bertils stig och som löper längs stranden väster om Halmstad. Ett av mina stopp finns vid Halmstads reningsverk, där det alltid är gott om änder vintertid. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR