Nyheter

2012-06-07

Forskare och turister problem för sillgrisslan?

Sillgrissla Foto Mikael Arinder

Om sillgrisslornas beteende när de lämnar boplatsen kan man läsa i en uppsats i senaste numret av Ornis Svecica. Det är Måns, Björn och Mårten Hjernquist som skrivit denna uppsats. Den grundar sig på de studier som författarna gjort på Lilla Karlsö. Författarna har studerat hur det går till när ungarna hoppar från bohyllorna ner på stranden eller i vattnet och hur snabbt de återförenas med föräldrafågeln, i sillgrisslornas fall hanen. Studien visar att återföreningen i normala fall sker mycket fort, inom en minut. Om du inte har Ornis Svecica kan du läsa hela uppsatsen här.

Med utgångspunkt från denna studie har Mårten Hjernquist kritiserat den forskning och turistverksamhet som bedrivs på grannön Stora Karlsö. När ungarna hoppar på Stora Karlsö finns forskare och ibland turister på stranden för att fånga och ringmärka ungarna. Detta medför enligt Mårten att det tar betydligt längre tid för ungarna att återförenas med hanen än i vid ostörda förhållanden, vilket i sin tur till att fler fågelungar dör när de lämnar häckningsplatsen.  Detta har uppmärksammats på flera håll i media och bl.a resulterat i en debatt i radio Gotland mellan Mårten och Tom Arnbom på WWF som finansierar forskningsprojektet på Stora Karlsö. Lyssna på debatten här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5126951
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR