Nyheter

2013-09-24

Fortsatt tillbakagång för skarven i Danmark(4)

Storskarv av rasen Ph. c. sinensis på häckningsplats i Danmark. Foto: John Larsen

I år häckade det ca 24 500 par storskarvar i 65 kolonier i Danmark. Det är en nedgång med tio procent jämfört med förra året och bara ungefär halva antalet jämfört med skarvens storhetstid i vårt södra grannland åren runt millennieskiftet. Det är också det lägsta antalet sedan 1990. Orsakerna till tillbakagången är födobrist, flera kalla vårar, rovdjur och jakt. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) anser att utvecklingen ger anledning till oro.

 

 

– Det råder inget tvivel om att de senaste årens långa och kalla vintrar har varit negativa för skarven. Dödligheten har varit hög och många av de överlevande skarvarna har varit i dålig form inför häckningen, säger Thomas Bregnballe, forskare vid Bioscience, Aarhus Universitet och fortsätter:

 

– Födounderlaget i de grunda danska vattnen har också minskat väsentligt de senaste 10–15 åren, så skarvarna måste flyga längre för att fånga tillräckligt med fisk. Detta går ut över deras fortplantning.

 

Sedan 2001 har man i Danmark bekämpat en viss andel av skarvpopulationen varje år. Detta görs genom att man sprutar paraffinolja över äggen, vilket stoppar syretillförseln genom äggskalet varpå fostret dör. Som mest har 7000 reden behandlats på detta sätt, men i år gällde det enbart 1500 skarvbon. En annan faktor som påverkar både danska och svenska skarvar är den jakt som pågår i skarvarnas vinterkvarter längre söderut i Europa. I Frankrike, Schweiz och södra Tyskland skjuts det varje vinter ca 35 000 skarvar.

 

Ordföranden i DOF, Egon Østergaard, är bekymrad över utvecklingen. Han påpekar att Danmark har ett särskilt ansvar för skarven eftersom landet är ett Europas kärnområden för arten och säger:

 

– Vi accepterar att det förekommer en lokal bekämpning av skarvar där de utgör ett väsentligt och dokumenterat problem, men beståndet är nu så lågt att staten bör överväga att helt sluta med bekämpningen.

 

Källa: Dansk Ornitologisk Forening (www.dof.dk)

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR