Nyheter

2014-10-14

Framgång för fågelprojekt i Nigeria(5)

Olivibisens biotop i sydöstra Kenya utgörs av vattendrag inne i skog. Foto: Ulf Ottosson

 

I ett projekt med ekonomiskt stöd från BirdLife Sverige och AviFauna har man nyligen påträffat ett bo av olivibis i Nigeria. Detta är endast det andra bofyndet på 100 år och utgör en viktig pusselbit när det gäller att kartlägga denna dåligt kända fågelart.

 

Olivibis (eng, Olive Ibis) Bostrychia olivacea, med bevarandestatusen ”livskraftig”, är endemisk i Afrika och häckar längs små till halvstora vattendrag i regnskogsmiljöer i Nigeria, Kamerun, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Elfenbenskusten, Gabon, Ghana, Kenya, Liberia, São Tomé, Sierra Leone, Tanzania och Zambia. I Nigeria är den i princip bara känd från Cross River state i sydöst, gränsande mot Kamerun. Den nigerianska populationen har uppskattats till mellan 1500 och 3000 individer, ett antagande baserat på hur frekvent man ser fåglar på olika platser i skogarna. Fåglarna ses främst av jägare, som ofta dödar dem, eller av folk som ser dem flyga över byarna.

 

Olivibis är en av de mest okända av alla afrikanska fåglar och förutom de bon som har hittats inom det här beskrivna projektet har inga bon hittats/beskrivits under de senaste 100 åren.

 

Under 2006 hittades ett bo med två ägg på gränsen mellan Kamerun och Nigeria. Boet följdes noga av rangers från Boki Birds Foundation. Trots detta blev tyvärr en av föräldrafåglarna skjuten. Sedan dess hittades inga fler bon innan Boki Birds Foundation under 2013 intensifierade sökandet efter fåglar och bon, nu med stöd från BirdLife Sverige och AviFauna. Projektet genomförs i skogarna i kring byarna Abo Ebam, Okwangwo och Danare i Boki Local Goverment i Cross River. Det nyligen påträffade boet fanns i Abo Ebam. I år har undersökningsområdet utvidgats för att få en uppfattning om olivibisens totala utbredning i Nigeria.

 

I den lokala folktron betraktas olivibisen som en ond fågel och ett dåligt omen, ungefär som när en svart katt korsar vägen. Den anses föra olycka och död med sig. Andra tror att olivibisen är besatt av häxor och trollkarlar. Det är därför den flyger mycket tidigt på morgonen och sent på kvällen med sitt fula läte som för otur med sig. Om man ser eller hör en olivibis, avbryter man det man håller på med eller planerat att göra, t.ex. att gå och jaga. Vid en intervju med en kvinna I Okwango berättade hon följande om olivibisen:

 

Boki Birds: Those birds are very scarce, are you not afraid of them? 

Kvinnan: The birds are evil, what do you want them for? When we go for salad in the bush, any time we hear them we immediately return home.

Boki Birds: Why mama???

Kvinnan: You ask as if you are not from Boki, do you hunt them in your village? That bird cried in one of the salad adventures and one of the woman’s husband died in the village and from that day I had a strong dislike for the Olive Ibis.

Boki Birds: But hunters do kill it…

Kvinnan: Yes only wicked hunters kill and eat Olive Ibis. They say it has a very tasteful meat.

Boki Birds: Have you seen it physically?

Kvinnan: Yes several time usually along streams.

Boki Birds: Can you describe it?

Kvinnan: It has an ugly head with a long curve beak and colourful wings like that of a sunbird.

 

Ordförande och grundare av Boki Birds Foundation, är Emanuel Mbeson, lärare och mormonsk biskop. Han har dessutom avlagt examen i naturvårdsbiologi vid universitetet i Calabar. Boki Birds Foundation är en organisation som inrättats för att bevara och skydda utrotningshotade fågelarter som Red-necked Picathartes Picathartes oreas, olivibis, ladusvala med flera.

 

I mitten på september 2014 besökte jag Cross River state och Boki Birds för att delta i deras arbete. Det var i slutet av regnperioden och vattenståndet var högt i floderna vilket gjorde att vi inte kunde leta bon. Men jag deltog i ett ”community meeting” där vi informerade om olivibis och varför man inte skall jag denna dåligt kända fågel.

 

Jag besökte också ”The Swallow roost” vid Ebakken, där pengar från AviFauna möjliggjort byggandet av tre eko-lodger. Vid Ebakken övernattar upp till flera miljoner svalor i en sluttning täckt av elefantgräs. Vid mitt besök fanns där ”bara” ca 1 miljon. Under ca 15 års tid har främst italienska ornitologer fångat och ringmärkt svalor här. Anledningen till att vi vill ha verksamhet i detta område är att skydda svalorna från jakt. Flera hundra tusen har jagats här årligen och använts som människoföda.

 

(Ulf Ottosson)

Emanuel Mbeson, ordförande och grundare av Boki Birds Foundation. Foto: Ulf Ottosson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR