Nyheter

2013-11-25

Framgång för skedsnäppeprojekt(5)

Skedsnäppa i vinterkvarter i Thailand, 24 januari 2007. Gästande skådare uppmanas spana efter och rapportera märkta skedsnäppor. Foto: Mikael Nord/praktejder.se

 

En ung skedsnäppa som den 7 november sågs i Samut Maneerat i Thailand har gett förnyat hopp när det gäller framtiden för den starkt hotade skedsnäppan. Denna märkliga lilla vadare häckar i ett begränsat område på den ryska sidan av Berings hav och flyttar till vinterkvarter i Thailand, Bangladesh och Burma. Att en enda fågel inger hopp beror på att just denna individ är uppfödd i hägn och därefter släppt.

 

De två senaste åren har organisationerna WWT (Wildfowl & Wetlands Trust) och Birds Russia samarbetat om ett projekt som går ut på att samla in ägg från skedsnäppor och därefter kläcka dessa i äggkläckningsmaskiner. Tanken har varit att på detta vis dels kunna föda upp ungarna i skydd från predatorer och dels få skedsnäppeparen att lägga ytterligare en kull. Projektet har lyckats så till vida att man kunnat släppa 25 fullvuxna ungfåglar, och nu har alltså minst en av dessa setts i vinterkvarteret i Thailand. Dessutom har en av projektets skedsnäppor setts på en rastlokal i Kina i höst.

 

Detta visar att projektets metod fungerar. Vadare kan bli ganska gamla och den allvarligaste flaskhalsen i en vadares liv är perioden från kläckning till flygkunnighet. Även första flyttningsresan till vinterkvarteren skördar många offer. Samtliga utsläppta ungfåglar är ringmärkta och har även en vit flagga på ena benet. Om någon läsare av dessa rader ämnar sig till Thailand i vinter för att skåda fågel bör ni alltså spana efter och rapportera märkta skedsnäppor.

 

Skedsnäppans hela världspopulation är sannolikt inte större än högst 200 par. Beståndet har minskat kraftigt de senaste 20 åren, och man räknar med en tillbakagång med närmare 90 procent sedan millennieskiftet. Orsakerna till tillbakagången är osäkra, men det är känt att stora mängder vadare fångas för att ätas av fattiga kustbefolkningar i bl.a. Bangladesh. Man misstänker även att den snabba exploateringen av tidvattenstränder i Kina och Sydkorea haft negativ effekt på i princip alla östsibiriska vadarpopulationer. Vidare har det spekulerats i att förändringar på den ryska kusttundran kan ha påverkat arten negativt.

 

Arbetet med att rädda skedsnäppan pågår på flera plan. Ett sådant arbete går ut på att skapa alternativ för de människor som jagar vadare på stränderna i vinterkvarteren. Ett annat handlar om att få kinesiska och koreanska myndigheter medvetna om den betydelse som tidvattenstränderna har för flyttande fåglar. Ett exempel på hur betydelsefulla dessa tidvattenstränder är för flyttande vadare kom i oktober. Då räknades det inte mindre än 140 skedsnäppor och 1200 av den likaledes hotade fläckgluttsnäppan längs en kuststräcka norr om Shanghai i Kina.

 

Men samtidigt med dessa positiva rapporter upptäcktes ett nytt hot. Längs den kinesiska kusten påträffades ett stort antal illegala nät, uppspända med syfte att fånga vadare. Detta har fått BirdLife att agera tillsammans med organisationens nya kinesiska partner, Chinese Ornithological Society.

 

(AW)

 

 

Nyligen kläckt skedsnäppeunge. Den märkligt skedformade näbben börjar utvecklas redan under fosterstadiet. Foto: WWT
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR