Nyheter

2012-07-17

Framgångsrika hägrar i Storbritannien

Ägretthäger, en framgångsrik art som är på expansion i norra Europa. Foto: Kent-Ove Hvass

För första gången har ägretthäger i år häckat med framgång i Storbritannien. Ett par i Somerset i sydvästra England fick åtminstone två ungar enligt British Birds julinummer 2012. Honan i paret var färgmärkt och hade utvandrat från Frankrike, där hon märktes som bounge 2009.

 

Det är samtidigt den femte arten inom häger- och storksläktena som verkar etablera sig i Storbritannien efter senaste sekelskiftet. Under senare år har det även konstaterats häckningar av purpurhäger, kohäger, dvärgrördrom och skedstork. Dessförinnan etablerade sig silkeshägern som häckfågel redan i slutet av 1900-talet, och 2010 beräknades uppemot 800 par silkeshägrar häcka, varav merparten i södra England!

 

Anledningarna till att dessa arter är så framgångsrika är framför allt två: Dels har det återskapats lämpliga miljöer på flera platser, dels (och framför allt) anses ett allt mildare klimat gynna såväl hägrar som storkar. Några kalla vintrar på senare tid, särskilt 2009/2010 och 2010/2011 verkar inte ha inneburit något större avbräck i denna expansion. Tvärtom kan det mycket väl komma att läggas ytterligare en art till listan inom kort. I år uppehöll sig nämligen ett par bronsibisar i samma område där ägretthägrarna häckade.

 

Det har även förekommit uppgifter om en möjlig häckning av ägretthäger i Sverige i år. Dessa uppgifter är så vitt känt ännu inte bekräftade, men det verkar bara vara en tidsfråga innan ägretthägern etablerar sig på allvar även hos oss. Den expanderar i flera central- och nordeuropeiska länder för närvarande.

 

Anders Wirdheim

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR