Nyheter

2013-07-02

Från hotad till hatad – LRF:s syn på stora, betande fåglar(4)

Tranorna har ett betydande ekonomiskt värde vid Hornborgasjön, och ytterst få jägare är beredda att jaga tranor. Samtidigt kan tranor orsaka stora skador på det jordbruk som är huvudorsak till deras snabba expansion på senare år. Frågan är komplex och svår. Foto: Anders Wirdheim

Hur ska vi hantera fågelpopulationer som växer sig så stora att de blir till problem? Det var temat för ett seminarium under Almedalen på tisdagen, och huvudtalare var Johan Månsson från Viltskadecentrum. Som LRF ser det är det en väl fungerande naturvård som är orsaken till den snabba tillväxten, men de allra viktigaste skälen till att gäss, sångsvanar och tranor ökar finns att finna i jordbruket självt.

 

 

Från att ha varit nära utrotning i Sverige har både sångsvan och grågås ökat otroligt kraftigt. Det samma gäller tranan som dock aldrig var lika illa ute som de båda andra arterna. Idag är det svårt att tro att det på 1920-talet fanns bara ca 20 par sångsvanar i hela landet och att grågåsen så sent som i början av 1960-talet var undanträngd till några avlägsna skärgårdsområden.

 

Bakom den veritabla ”befolkningsexplosion” som skett för dessa arter står förändringar inom jordbruket, såväl i Sverige som i Europa. Enskilda skiften har slagits samman till större, mindre gårdar har köpts upp av större, nya brukningsmetoder har kommit till och även växtförädlingen har gjort sitt. Tillsammans har förändringarna inneburit att vinteröverlevnaden har blivit mycket större för de fåglar som haft förmåga att utnyttja det moderna jordbruket. Samtidigt har en lång rad arter – från sånglärka via kornknarr till storspov – missgynnats av förändringarna.

 

Men som fågelskyddare och naturvårdare kan vi inte slå oss till ro och hävda att jordbruket får skylla sig självt när gäss, tranor eller sångsvanar skadar växande gröda. Vi kan inte heller skjuta skulden på jägare som planterat in både kanadagäss och grågäss och verksamt bidragit till dagens situation. Problemen finns där och måste hanteras.

 

Samtidigt vet vi att jakt inte är en bra lösning eftersom skadskjutningsfrekvensen är omfattande vid jakt på stora fåglar. Dessutom finns ett betydande ekonomiskt värde i stora skaror fåglar. Se bara på vad tranorna betyder för Hornborgasjön och sångsvanarna för Tysslingen. Vidare finns ett inneboende motstånd hos många jägare att jaga arter som just tranor och sångsvanar. Daniel Ligné från Jägareförbundet berättade att man nyligen genomfört en enkät bland jägare angående jakt på dessa arter och fått svaret att ytterst få var beredda att jaga dem.

 

En oerhört viktig faktor i sammanhanget är samarbete, såväl inom Sverige som över gränserna i Europa. Här finns en styrka i EU:s fågeldirektiv som säger att vår fågelfauna är en gemensam resurs som rör sig över stora ytor, oberoende av nationsgränser. Vi måste få till en samsyn och förvalta arterna på Europa-nivå. Samarbetet i Nordamerika genom Ducks Unlimited kan vara en förebild, men där handlar det om två eller högst tre nationer, i Europa är det många fler.

 

Ett försök att gemensamt förvalta en europeisk gåspopulation har nyligen inletts i samarbete mellan Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna gällande Svalbards spetsbergsgäss. Denna population ska, enligt ett gemensamt beslut, begränsas kraftigt. Det återstår att se om man lyckas, men var förvissad om att vi kommer att få höra mycket mera om dessa frågor framöver!

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR