Nyheter

2013-06-12

Gammelstadsviken i fokus när Facebook inviger ny serverhall(4)

En förhoppning är att restaureringen av Gammelstadsviken ska innebära att skrattmåsarna kommer tillbaka till området. Skrattmåsar är värdefulla i våtmarker eftersom deras kolonier erbjuder skydd åt bl.a. doppingar och änder. Foto: John Larsen

Idag invigs den första av Facebooks mycket stora serverhallar i Luleå. Samtidigt riktas stort internationellt intresse på att etableringen också innebär att sex miljoner kronor satsas på fågelskydd och friluftsliv runt Gammelstadsviken, som ligger granne med anläggningen.

 

 

– Stämmer det att Sveriges Ornitologiska Förening fick sex miljoner kronor för att dra tillbaka ett överklagande av Facebook-bygget, frågade en journalist från tyska tidningen Die Zeit när hon ringde härom dagen. Hon gjorde sig därmed till tolk för en uppfattning som spridits på senare tid, inte minst utanför vårt lands gränser.

 

Men så är inte fallet. SOF har inte låtit muta sig. Det handlar i stället om att Luleå kommun förbundit sig att använda köpeskillingen för marken där serverhallarna byggs till att restaurera Gammelstadsviken med tillhörande vandringsleder och utsiktsplatser.

 

Det är riktigt att SOF överklagade beslutet i länsstyrelsen att godkänna byggplanerna. Men det var inte byggplanerna i sig överklagan gällde utan att länsstyrelsen underlåtit att göra en s.k. fördjupad Natura 2000-prövning. En sådan prövning ska alltid göras när en exploatering kan komma att påverka natur som ingår i Natura 2000-nätverket och garantera att inte området påverkas negativt. SOF:s överklagan fick till följd att Luleå kommun tog initiativ och bjöd in till en överläggning där såväl länsstyrelsen som Naturskyddsföreningen och SOF var med. Det hela ledde fram till ett avtal mellan de fyra parterna om betydande åtgärder för att restaurera Gammelstadsviken. Därmed ansåg vi i SOF att framtiden för Gammelstadsviken var säkrad, varpå vi drog tillbaka vår överklagan.

 

Idag intervjuades ordförande i Norrbottens Ornitologiska Förening, Jan-Olov Johansson, i Radio Norrbotten. Hela intervjun, som börjar med att Jan-Olov ger en bakgrund, kan höras här:

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5562136

 

(AW) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR