Nyheter

2014-03-03

Gärdsmyg – veckans fågel (2)

Gärdsmygen har en förvånansvärt stark stämma och sjunger nu för full hals. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Länge var detta Sveriges näst minsta fågel, men det epitetet kan vi inte längre använda. Den minsta fågeln, kungsfågeln, har nämligen en släkting som invandrat till Sverige under senare tid och som etablerat sig i några av de sydliga landskapen, framför allt i Skåne och Halland. Det är den brandkronade kungsfågeln, som är något större än kungsfågeln men klart mindre än en gärdsmyg. Så nu är gärdsmygen tredje minst bland svenska fåglar.

 

Den är liten, men den är naggande god! Gärdsmygen är en både ganska härdig och tuff fågel, och den har röstresurser som för tankarna till någon betydligt större art. Den hör också till de få svenska fåglar som kan höras sjunga mitt i vintern. Då handlar det om att markera vinterrevir, men nu på vårkanten sjunger hannarna inte enbart för att markera sitt revir utan kanske framför allt för att locka en hona.

 

Gärdsmygen är som sagt härdig, och trots att den är en utpräglad så kallad insektsätare kan den övervintra åtminstone upp till Mälardalen. Vintertid lever den på puppor och spindlar, så ”insektsätare” är egentligen inte någon bra benämning. Det händer att man ser gärdsmygar vid fågelmatningar, men då är det nog inte fågelmaten utan småkryp, som lockas av denna, som gärdsmygen är ute efter. Under sitt sök efter föda kilar gärdsmygen omkring nästan som en mus nere på marken. Den kan plötsligt försvinna ner under gräs och ris för att komma upp igen ett par meter längre bort. Det händer även att den kryper ner i hål under snön för att dyka upp genom ett annat hål.

 

Vintertid försöker som sagt gärdsmygar hålla sig med ett födosöksrevir, som de genom sin sång hävdar gentemot artfränder. Men när kvällen kommer, och gärdsmygen ska klara sig igenom en lång och kanske kall natt, kan det vara bra att ha nära till artfränder. Det finns många beskrivningar av hur åtskilliga gärdsmygar trängt sig samman i en och samma holk eller annan hålighet för att få hjälp av varandra att hålla värmen under natten.

 

Även om en hel del gärdsmygar övervintrar i södra Sverige, flyttar det stora flertalet ut ur landet under hösten. Vinterkvarteren ligger i Västeuropa, av ringmärkningsåterfynd att döma främst i Frankrike, Tyskland och Nederländerna. De fåglar som stannar kvar i Sverige tar en stor risk, och även i vinterkvarteren kan vintern bli hård. Riktigt stränga vintrar är det många gärdsmygar som dukar under. Det syns tydligt i statistiken från Svensk Fågeltaxering. Efter de båda stränga vintrarna 2009/10 och 2010/11 mer än halverades det svenska beståndet.

 

Gärdsmygen är för övrigt den enda representanten i vår del av världen av en fågelfamilj som är mycket spridd och även mångfacetterad på de amerikanska kontinenterna. Där finns ytterligare 84 arter fördelade på 17 olika släkten. Många av dessa är små liksom vår gärdsmyg, men det finns även arter som närmar sig storleken av en trast.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR