Nyheter

2013-05-07

Gärdsmygen talrikast i Storbritannien(4)

Ca 7,7 miljoner par gärdsmygar häckar i Storbritannien, vilket gör den till landets talrikaste häckfågel. Foto: John Larsen

Precis som i Sverige har man i Storbritannien nu försökt uppskatta antalet fåglar som häckar respektive övervintrar i landet. För oss svenskar kan det kanske vara överraskande att gärdsmygen är den talrikaste häckfågeln med ca 7,7 miljoner par i Storbritannien (8,6 miljoner om även Nordirland räknas in). På andra plats bland häckfåglarna kommer rödhaken (6,0 miljoner par i GB) och på tredje bofinken (5,8 miljoner par). Först på delad tionde plats kommer Sveriges talrikaste häckfågel lövsångaren (2,2 miljoner par).

 

 

Till skillnad från i Sverige finns det i Storbritannien även mycket stora mängder övervintrande fåglar som häckar i andra länder. Den talrikaste av dessa är skrattmåsen med 2,2 miljoner individer vintertid, vilket är betydligt mera än det häckande beståndet (130 000 par). På andra plats i denna grupp kommer morkulla med 1,4 miljoner övervintrare (78 000 häckande ”par”) och på tredje plats enkelbeckasinen med 1,0 miljoner övervintrare (76 000 häckande par).

 

Eftersom i princip alla gärdsmygar och en mycket stor del av de inhemska rödhakarna övervintrar inom Storbritanniens gränser är naturligtvis dessa även mycket talrika vintertid med en bra bit över 10 miljoner individer vardera. (Källa: British Birds, feb. 2013)

 

(AW)

 

Not: Att antalet "par" av morkulla skrivs inom citationstecken beror på att denna art är polygam – en hanne kan ha flera honor. 

Det häckar ca 78 000 "par" av morkulla i Storbritannien, men vintertid är den betydligt talrikare. Man räknar med ca 1,4 miljoner individer. Foto: John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR