Nyheter

2013-11-18

Gillar sjöorren amerikanska knivmusslor?(5)

Det verkar som att sjöorren har gynnats av en invasiv musselart, den amerikanska knivmusslan, som etablerat sig i södra Skandinaviens vatten de senaste 30 åren. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Det har blivit lättare att se sjöorrar från stränderna längs svenska västkusten och, i ännu hög grad, i Danmark. Det visar rapporteringen av sjöorrar till svenska Svalan (Artportalen) och det framgår tydligt av danska räkningar som genomförts med flyg. Medan fåglarna tidigare var koncentrerade till ett mindre antal platser, förekommer de numera mera utspritt och över större områden. Orsakerna till förändringarna är inte klarlagda, men det finns starka misstankar om att sjöorrarna har gynnats av en amerikansk musslas invasion av de sydskandinaviska farvattnen.

 

Det är den amerikanska knivmusslan Ensis americanus som etablerat sig här och som ökat mycket kraftigt i antal under senare årtionden. Den konstaterades första gången på svenska västkusten 1982 efter att ha etablerat sig i Tyska bukten några år tidigare (1978), sannolikt via spridning från fartygs barlastvatten. Därefter har spridningen varit så omfattande att den betraktas som en invasiv art i de flesta europeiska länder. Den är med andra ord oönskad men mycket svår att få bukt med.

 

I Danmark har man konstaterat att sjöorrar gärna äter dessa musslor. De innehåller förhållandevis mycket kött och utgör lämplig föda i en storlek på upp till 8–9 centimeter. Amerikansk knivmussla kan bli upp till 17 cm lång. Skalen är ljusbruna till rödbruna och lätt böjda.

 

Längs svenska västkusten har det traditionellt varit främst i södra Laholmsbukten som det rastat och övervintrat större mängder sjöorrar. De senaste åren har fåglarna spridit sig, och bland annat har en stor flock vid Klapperstensfältet i Påarp strax söder om Halmstad varit väl beskådad (tre år i rad har det funnits en amerikansk sjöorre i flocken). I detta område finns det numera sjöorrar året om. Störst är flocken på våren då det handlar om flera tusen individer, minst på sommaren med något hundratal ruggande fåglar.

 

I detta område är det först under 2000-talet som det funnits större mängder sjöorrar, och detta mönster går igen på flera andra platser längs sydvästra Sveriges kust.

 

(AW)

Sjöorrar övervintrar och rastar vår och höst i sydsvenska kustvatten. Häckningsplatserna finns i fjällkedjan och på den ryska tundran. Foto: John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR