Nyheter

2014-02-27

Goda ambitioner men svagt innehåll(2)

Foto: Anders Wirdheim

 

Regeringen beslutade idag om nya etappmål inom miljömålssystemet för att stärka biologiska mångfalden och livsviktiga ekosystemtjänster till 2020. Målen ska ange steg på vägen för att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål, liksom EU:s mål för biodiversitet och den FN-konvention om biologisk mångfald som antogs i Nagoya 2010. De nya etappmålen omfattar följande områden: helhetssyn på markanvändningen, skydd av land-, sötvatten- och marina områden, miljöhänsyn i skogsbruket, ett variationsrikt skogsbruk och dialogprocess i ett nationellt skogsprogram.

 

Det är första gången på länge som regeringen presenterar något som kan stärka naturvården i Sverige, och kommentarerna från den ideella naturvården handlar om att ambitionerna är rätt, men att det konkreta innehållet är alldeles för svagt.

 

– En viktig fråga är hur man ska komma till rätta med den mycket ojämna fördelningen av olika skyddade naturtyper. Nästan alla andra naturtyper än de som återfinns i fjällen är kraftigt underrepresenterade när det gäller skydd, säger Henri Engström, fågelskyddssekreterare i BirdLife Sverige, och WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén är inne på samma linje:

 

– Förslaget att skydda 150 000 hektar skog nedanför fjällskogsgränsen är ett alltför blygsamt tillskott. Arealerna är för små och man har inte tillräckligt tydligt pekat ut vilka kvaliteter som bäst behöver skydd, säger Håkan Wirtén.

 

När det gäller skog är det produktiva skogsmiljöer som är i störst behov av skydd, men det är också där som konflikterna om markanvändningen är som störst.

 

Under nästa månad väntas en proposition om biologisk mångfald. Det är sista chansen för regeringen att under mandatperioden tillsätta resurser och säkerställa att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden från Nagoya-konferensen 2010.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR